V Asociaci výrobců kabelů a vodičů ČR a SR testujeme kabely a upozorňujeme na odhalenou nekvalitu. Všechno děláme proto, abychom ze své iniciativy ochránili spotřebitele před nekalými praktikami a produkty a vytvořili férové konkurenční prostředí.

Způsob odběru vzorků a hodnocení odchylek nalezených nekvalitních kabelů

Vzorky kabelů jsou k přezkoušení odebírány z distribuční sítě, povinnosti je mít o nákupu doklad, aby nedocházelo následně k pochybnostem nebo záměnám.  Je pravidlem, že člen AVK nemůže odebírat a kontrolovat svoje vlastí výrobky.

Způsob hodnocení odchylek a vad je částečně převzat ze systému HAR (hodnocení trestnými body 0,5 – 3), nezávažnější hodnocení je HLAVNÍ ODCHYLKA (odpovídá 3 trestným bodům). Cílem je odlišit „drobnosti“ od závažných problémů a věnovat se skutečně závažným prohřeškům proti standardům.

Počet měření kabelů a vodičů nakoupených na trhu v České a Slovenské republice.

 

Na vedení AVK CZ a SK se předávají zjištění, kde jsou evidovány opakovaně 2 hlavní odchylky nebo 3 vedlejší odchylky. Vedení AVK následně oficiálně informuje chybujícího výrobce, distribuční společnost a případně ČOI/SOI, kde současně dokládá také oficiální protokol od nezávislé zkušebny a samozřejmě informuje objektivně také čtenáře webu AVK.

Oproti jiným systémům jako např. HAR je do celkového množství trestných bodů zahrnut pouze jeden nejhůře hodnocený parametr, protože neprovádíme vždy kompletní typovou zkoušku kabelů.

Nejčastější hlavní neshody u kabelů a vodičů nakoupených na trhu v České a Slovenské republice.

 

Výsledky naší práce

Kromě toho, že měříme kvalitu na trhu, se snažíme, aby na trhu byly kvalitní výrobky. V 2.polovině roku 2017 bylo z odebraných vzorků 43 % hodnoceno jako výrobky s hlavní neshodou, naproti tomu nejlépe hodnocená byla 2. polovina roku 2019, kdy z odebraných vzorků bylo 12 % hodnoceno jako výrobky s hlavní neshodou.

Důvody horší kvality mohou být různé např.: nestabilita výrobního procesu, chybné vstupní materiály, neprověření dodavatelé, lidský faktor, nedostatečná kontrola…. Jak se bude vyvíjet kvalita výrobků v následující období lze jen předpokládat. U některých výrobců může dojít, ve snaze šetřit náklady, ke zhoršení kvality zejména u množství mědi, které hodnotíme parametrem činný odpor.

Vývoj kvality kabelů a vodičů nakoupených na trhu v České a Slovenské republice.

 

Co AVK stojí provádění zkoušek

  • Jednoduchá zkouška (měření činného odporu) stojí: 1 500,- Kč
  • Ověření funkčnosti kabelu při požáru: 15 000,- Kč
  • Složitá zkouška na ověření třídy reakce na oheň stojí cca 80 000,- Kč + doplňkové zkoušky cca 43 000 Kč
  • Za rok 2019 členové AVK vynaložili za provedení 45 zkoušek cca 550 000,- Kč
  • Rozpočet na verifikační zkoušky na EZÚ/EVPÚ je 125 000,- CZK/rok
  • Celkem jsou členové AVK zatížení cca 740 000,- Kč (cca 30 000,- EUR)/rok, tyto náklady zahrnují rovněž suplování dohledové činnosti exekutivních orgánů v ČR a SR

Porovnání počtu měření provedených mezi členy a nečleny AV.

 

Závěrem chceme ujistit všechny odběratele, že AVK ve své kontrole trhu s kabely a vodiči v ČR a SR bude i nadále pokračovat a o svých zjištění vás budeme objektivně a pravidelně informovat na stránkách webu AVK. Vždyť nám jde všem o to, aby se na trh s kabely a vodiči dostávali pouze vyhovující, bezpečné a spolehlivé výrobky, na kterých velmi často závisí zdraví i majetek, aniž si tuto skutečnost plně uvědomujeme.

Jak se Vám tento článek líbil?
(5)
(0)
Odeslat