Česká republika je již řadu let lídrem na evropském trhu ve výrobě kabelů s nízkým požárním nebezpečím (LFHC) v různém provedení. Důvodem je platná Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, která klade požadavky na požární vlastnosti kabelů pro prostředí, kde je při případném požáru vyžadována nízká toxicita a hustota vzniklých plynů, nešíření požáru po povrchu kabelů, a případně funkčnost kabelů při požáru po určitou dobu. Česká republika společně se Slovenskem jsou také jediné dvě země Evropské unie, ve kterých je na základě požadavků místní legislativy vyžadováno pro zmíněné aplikace zatřídění kabelů podle reakce na oheň (2006/751/EC).

Na základě těchto skutečností vzniká nová česká norma na LFHC kabely (ČSN 34 7660-100 s označením Kabely s nízkým požárním nebezpečím pro jmenovité napětí 0,6/1 kV – Oddíl 100: Kabely bez koncentrického jádra). Norma popisuje technické parametry a podmínky používání kabelů se sníženým obsahem halogenů určených přednostně pro pevnou instalaci. V normě jsou zahrnuty kabely s vylepšenými vlastnostmi chování při požáru, kabely nešířící oheň i kabely se zachováním funkčnosti kabelových tras.

Hlavním cílem normy je sjednocení vlastností a parametrů kabelů s výše uvedenými vlastnostmi. Především se jedná o sjednocení požadavků na izolační a plášťové materiály, sjednocení konstrukce, značení a metod zkoušení kabelů. Norma dále udává hodnoty pro proudové zatížitelnosti kabelů a pokyny pro použití, pokyny pro skladování, přepravu a manipulaci a pokyny pro kladení kabelů.

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat