Informace k nařízení evropského parlamentu a rady (EU) Č. 305/2011 (CPR)

Informace k nařízení evropského parlamentu a rady (EU) Č. 305/2011 (CPR)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 (dále „CPR“) je dokument, který byl přímo přejat všemi státy Evropské unie. CPR se týká stavebních výrobků, které jsou opatřeny CE značkou. CPR vstoupilo v… více
Ploché výtahové kabely aktuální info a trendy vývoje těchto typů kabelů

Ploché výtahové kabely aktuální info a trendy vývoje těchto typů kabelů

Co byste měli vědět o těchto typech kabelů Základní technická norma pro tyto kabely vychází z evropské normy EN 50214 , která tvoří základ pro další konstrukční provedení a modifikace takovýchto… více
Kvalita káblov na trhu českej a slovenskej republiky

Kvalita káblov na trhu českej a slovenskej republiky

Podobne ako u iných komodít sa i na trhu káblových výrobkov vyskytujú v posledných rokoch nekvalitné káble a vodiče, ktoré sú často životu nebezpečné a môžu spôsobiť tiež požiar. Účelom tejto prezentácie je… více
Káble a požiadavky na ich protipožiarne vlastnosti

Káble a požiadavky na ich protipožiarne vlastnosti

Jednou zo základných požiadaviek na stavby podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 o stavebných výrobkoch je bezpečnosť stavby v prípade požiaru, ktorá bola implementovaná aj do právnych predpisov… více
Stahování kabelů z Austrálie

Stahování kabelů z Austrálie

Jaké je poučení pro trh v České republice a Slovenské republice? Obrovské stahování kabelů, jenž ovlivnilo 40 000 domů a obchodů a stálo odhadem 80 miliónů australských dolarů (1.521.600.000 Kč), zaplavilo titulky novin… více
Kabelové trasy s funkční schopností při požáru

Kabelové trasy s funkční schopností při požáru

Praktické užití při projektování a realizaci staveb V poslední době je kladen stále větší důraz na požární bezpečnost osob a majetku. V souvislosti s tím je přijímána řada nových předpisů a norem a vznikají… více