Asociace výrobců kabelů a vodičů (AVK) je nezávislou, dobrovolnou, nepolitickou a otevřenou profesní organizací. Sdružuje společnosti, které vyrábějí kabely a vodiče nebo se věnují navazujícím činnostem v oblasti kabelářského a elektrotechnického průmyslu. AVK působí v Česku a na Slovensku již od roku 2003, a to velmi aktivně a transparentně.

Vize

Všestrannou péčí o náš obor pozitivně ovlivňujeme celou společnost.

Filozofie

Mezi členy asociace budujeme dlouhodobé vztahy, které jsou založeny na vzájemné důvěře a férovém přístupu. Rozvíjíme firemní kulturu plnou respektu a vzájemné inspirace. Společně vytváříme optimální podmínky pro rozvoj kabelářského trhu, z čehož profitují nejenom členové asociace, ale celý elektrotechnický průmysl.

Hodnoty

Naše přednosti jsou vysoká odbornost, praktické a mnohaleté zkušenosti a přístup členů: Úspěšná spolupráce vyžaduje vzájemnou důvěru, otevřenost, opravdový zájem, vlastní iniciativu a týmového ducha.

Hlavní aktivity asociace

Sledujeme kvalitu kabelů

Monitorujeme a měříme kvalitu kabelů na trhu. Při zjištěných nedostatcích úzce spolupracujeme s exekutivními orgány v České a Slovenské republice a pomáháme tím chránit odběratele před nekvalitními výrobky.

Tvorba norem

Podílíme se na tvorbě národních a mezinárodních produktových norem, a to prostřednictvím ÚNMZ/ČAS a ÚNMS a ve spolupráci s CENELEC, IEC a ISO.

Spolupráce

Aktivně spolupracujeme s mezinárodní organizací EUROPACABLE na úrovni EU.

Vzdělání

Uvědomujeme si klíčovou roli vzdělání a odbornosti, a proto spolupracujeme s řadou institucí, od škol až po výzkumná akademická pracoviště.

Propagace značky

Kabelářský obor se stále velmi dynamicky rozvíjí, a proto aktivně propagujeme jméno Asociace výrobců kabelů na českém a slovenském trhu.

Rozšiřujeme členskou základnu

AVK se každoročně rozrůstá o nové členy a spolupracující organizace

Tváře asociace

Ing. Lenka Mádlová
Vedoucí obchodního oddělení
Ing. David Frelich
Jednatel společnosti
Jiří Vostal
Jednatel společnosti
Dipl. Ing. Štefan Kňaško
Konateľ a Generálny riaditeľ
Ing. Tomáš Vrbata
Jednatel společnosti
Ing. Eva Vaterková
Členka představenstva a výkonná riaditeĺka
Ing. Aleš Dohanič
Jednatel společnosti a ředitel závodu Kladno
Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.
Jednatel a CEO
Ing. Miroslav Boťanský
Konateľ a obchodný riaditeľ
Ing. Jozef Tóth
Člen predstavenstva a riaditeľ pre výrobu a obchod Káble a vodiče pre vinutia
Ing. Luděk Bednář
Předseda správní rady
Ing. Petr Novák
Jednatel společnosti

Proč s námi spolupracovat

AVK dlouhodobě usiluje o pozitivní rozvoj trhu a nápravu konkrétních problémů kabelářského oboru. Pokud sdílíte naše přesvědčení, že taková činnost má smysl, přidejte se k nám. Prostor pro spolupráci je velký a čeká nás ještě mnoho práce.

Táhneme za jeden kabel. Přidejte se k nám!

KONTAKT

KONTAKT

Obraťte se na některého člena AVK nebo přímo na asociaci.

PROBLÉM

PROBLÉM

Otevřeně a podrobně prodiskutujeme vaše podněty.

NÁVRH ŘEŠENÍ

NÁVRH ŘEŠENÍ

Společně definujeme krátkodobé a dlouhodobé kroky k nápravě.

SYSTEMATICKÁ NÁPRAVA

SYSTEMATICKÁ NÁPRAVA

Společnými silami a promyšleně budeme usilovat o změnu k lepšímu.