Asociácia výrobcov káblov a vodičov (AVK) je nezávislou, dobrovoľnou, nepolitickou a otvorenou profesijnou organizáciou. Združuje spoločnosti, ktoré vyrábajú káble a vodiče alebo sa venujú nadväzujúcim činnostiam v oblasti kabelárskeho a elektrotechnického priemyslu. AVK pôsobí v Česku a na Slovensku už od roku 2003, a to veľmi aktívne a transparentne.

Vízia:

Všestrannou starostlivosťou o kabelársky trh pozitívne ovplyvniť vývoj celej spoločnosti.

Filozofia:

Medzi členmi asociácie budujeme dlhodobé vzťahy, ktoré sú založené na vzájomnej dôvere a férovom prístupe. Rozvíjame firemnú kultúru plnú rešpektu a vzájomnej inšpirácie. Spoločne vytvárame optimálne podmienky na rozvoj kabelárskeho trhu, z čoho profitujú nielen členovia asociácie, ale celý elektrotechnický priemysel.

Hodnoty:

Našimi prednosťami sú vysoká odbornosť, praktické a mnohoročné skúsenosti a prístup členov: Úspešná spolupráca vyžaduje vzájomnú dôveru, otvorenosť, skutočný záujem, vlastnú iniciatívu a tímového ducha.

Hlavné aktivity asociácie

Sledujeme kvalitu káblov

Monitorujeme a meriame kvalitu káblov na trhu. Pri zistených nedostatkoch úzko spolupracujeme s exekutívnymi orgánmi v Česku a na Slovensku. Odberateľa chránime pred nekvalitnými výrobkami.

Tvorba noriem

Podieľame sa na tvorbe národných a medzinárodných produktových noriem, a to prostredníctvom ÚNMZ/ČAS a ÚNMS a v spolupráci s CENELEC, IEC a ISO.

Spolupráca

Aktívne spolupracujeme s medzinárodnou organizáciou EUROPACABLE na úrovni EÚ.

Vzdelanie

Myslíme na vzdelanie. Spolupracujeme s množstvom inštitúcií, od škôl po výskumné akademické pracoviská.

Propagácia značky

Aktívne propagujeme meno asociácie výrobcov káblov na českom a slovenskom trhu.

Rozširujeme členskú základňu

Členská základňa AVK má v súčasnosti 13 členov a stále sa rozrastá.

Tváre asociácie

Ing. Lenka Mádlová
Vedoucí obchodního oddělení
Ing. David Frelich
Jednatel společnosti
Jiří Vostal
Jednatel společnosti
Dipl. Ing. Štefan Kňaško
Konateľ a Generálny riaditeľ
Ing. Tomáš Vrbata
Jednatel společnosti
Ing. Eva Vaterková
Členka představenstva a výkonná riaditeĺka
Ing. Aleš Dohanič
Jednatel společnosti a ředitel závodu Kladno
Ing. Tomáš Zieschang, Ph.D.
Jednatel a CEO
Ing. Miroslav Boťanský
Konateľ a obchodný riaditeľ
Ing. Jozef Tóth
Člen predstavenstva a riaditeľ pre výrobu a obchod Káble a vodiče pre vinutia
Ing. Luděk Bednář
Předseda správní rady
Ing. Petr Novák
Jednatel společnosti

Prečo s nami spolupracovať

AVK dlhodobo usiluje o pozitívny rozvoj trhu a nápravu konkrétnych problémov kabelárskeho odboru. Ak zdieľate naše presvedčenie, že takáto činnosť má zmysel, pridajte sa k nám. Priestor pre spoluprácu je veľký a čaká nás ešte mnoho práce.

Ťaháme za jeden kábel. Pridajte sa k nám!

KONTAKT

KONTAKT

Obráťte sa na niektorého člena AVK alebo priamo na asociáciu.

PROBLÉM

PROBLÉM

Otvorene a podrobne prediskutujeme vaše podnety.

NÁVRH RIEŠENIA

NÁVRH RIEŠENIA

Spoločne definujeme krátkodobé a dlhodobé kroky na nápravu.

SYSTEMATICKÁ NÁPRAVA

SYSTEMATICKÁ NÁPRAVA

Spoločnými silami a premyslene budeme usilovať o zmenu k lepšiemu.