Členové AVK dlouhodobě monitorují svými vlastními silami kvalitu produktů a služeb na trhu v ČR a SR a úzce spolupracují s dalšími organizacemi při svých zjištěních, abychom co nejvíce ochránili partnery a všechny odběratele před nekvalitními výrobky. V této sekci naleznete informace, které vám budou pomáhat odhalovat nedostatky.