ASOCIACE VÝROBCŮ KABELŮ A VODIČŮ ČR A SR
Sídlo: Židovská 1143/31, 589 01  Jihlava, Česká republika

info%!vyrobcikabelu.cz
info%!vyrobcoviakablov.sk

+420 602 271 633

IČO: 71200665
Krajský soud v Brně, oddíl L, vložka 19552.

Koho můžete kontaktovat?

Ing. MIROSLAV TROJAN
předseda AVK
Ing. JAROSLAV HANZL
sekretariát