Vzdělávání patří všeobecně k nejhodnotnějším investicím, které může člověk, firma i celá společnost učinit, a přitom ve svém rozhodnutí nemůže udělat žádnou chybu. Vždy bude tento krok doprovázen pozitivním výsledkem všech zúčastněných.

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání patří – vedle tradičních způsobů studia – k velmi potřebným formám. Umožňují zaměstnancům na expertních či manažerských pozicích dosáhnout potřebných vědomostí pro svůj vlastní rozvoj a kariérní postup a podporuje tak rozvoj a úspěch firmy, ve které je zaměstnán nebo s ní spolupracuje. Celoživotní vzdělávání je samozřejmě vhodné pro nově příchozí zaměstnance stejně jako pro dlouholeté pracovníky, kteří si stále častěji uvědomují, že kabelářský obor se překotně vyvíjí, inovuje a precizuje. Nové poznatky z vědy, výzkumu nebo ze sociálních věd jsou vhodným nástrojem osobního nebo firemního rozvoje.

AVK a ČVUT spolu

Tuto skutečnost si dlouhodobě plně uvědomuje AVK, která ve spolupráci s ČVUT (Fakultou dopravní a Fakultou elektrotechnickou) zahájila přípravu celoživotního vzdělávání, aby připravila zájemce z praxe ve dvouletém studijním oboru na kvalifikovanější a efektivnější výkon povolání. Odborné předměty budou vyučovány odborníky z ČVUT v potřebném rozsahu. Záměrem je, aby byly také následně uznány příslušnou fakultou pro zájemce, kteří se rozhodnou pokračovat v dálkovém akreditovaném studiu a zakončí vzdělávání akademickým titulem.

Nejen pro kabeláře ale také pro navazující obory


Přestože vzdělávací iniciativa odstartovaná AVK je fundamentálně směřována pro rozvoj kabelářského oboru, je samozřejmě připravovaná také pro navazující zpracovatelské obory. A to zejména obory jako energetika, stavebnictví, výroba kabelových svazků od automotive až po white/brown goods, velkoprodejci a distributoři, datové sítě, telekomunikace, … a další nepřeberné oblasti použití kabelů, které rozvoj naší společnosti potřebuje stále více.

Začínáme již letním semestrem 2023

Máme zájem celoživotní vzdělávání pro první účastníky zahájit již v únoru 2023, protože není na co čekat – poznatky jsou k dispozici a je zapotřebí je co nejrychleji dostat do praxe. Kabelářský obor se rozvíjí překotně a je naším zájmem, aby členové AVK a všechny navazující organizace v ČR a SR si nadále udrželi svoji jedinečnou pozici významného kabelářského oboru v konkurenci s okolními státy v Evropě.

Věřím, že si všechny uvedené informace jsou pro vás zajímavé a shledáte prospěšnými i další články na našich webových stránkách www.vyrobcikabelu.cz nebo www.vyrobcoviakablov.sk.

Ing. Miroslav Trojan,

Předseda AVK

červen 2022

Jak se Vám tento článek líbil?
(4)
(0)
Odeslat