Príspevok sa zaoberá značením silových káblov z hľadiska medzinárodných noriem a požiadaviek, ktoré je porovnávané so zaužívaným značením v bývalom Československu

Napriek tomu, že v oblasti vývoja a výroby káblov pracujeme už viac rokov, až pri spracovávaní tohto príspevku sme pochopili, že situácia v ich názvosloví často nebýva jednoznačná, v značení sú ešte väčšie nejasnosti. Pomerne jednoduchšia situácia je v oblasti silových káblov. Ich názov – silové káble – jasne hovorí, že sú určené na prenos energie. Odlišujú sa len napätím, pre ktoré sú určené, toto je spravidla vyznačené pred označením kábla. V minulosti ich značenie pre československý káblový priemysel riešila Názvoslovná komisia pod gesciou Výskumného ústavu káblov a izolantov a tak až do roku 1990 bolo ich značenie u nás jednotné, bez ohľadu, v ktorom závode Kablo boli vyrobené (tab. 1).

Značenie z minulosti pre čs. káblový priemysel pod gesciou VÚKI – silové káble (príklad 1 CYKY O 3×1,5)

1. Menovité napätie 2. Typ vodiča 3. Materiál izolácie 4. Typ tienenia 5. Materiál plášťa 6. Farebné značenie žíl 7. Počet žíl 8. Menovitý prierez jadra 9. Iné
Číslo
1 – do 1 kV
6 – do 6 kV
22 – do 22 kV
35 – do 35 kV
atď

C – Cu vodič
A – Al vodič

Neskôr

L – Cu lanko

Y – PVC
E – PE a kopolyméry
X – XPE
G – guma
H – LSZH, HFFR
K – netienený kábel
F – tienený kábel AlPET fóliou
O – tienený kábel opletením z Cu drôtov
S – tienený kábel opleterním z CuSn drôtov
J – tienený kábel AlPET fóliou + opleterním z CuSn drôtov
Y – PVC
E – PE a kopolyméry
X – XPE
G – guma
H – LSZH, HFFR
O – bez ochrannej žltozelenej žily
J – s ochrannou žltozelenou žilou
    R – IEC 60332
V – IEC 60331

 

V 90 tych rokoch došlo k založeniu nových firiem na území dnešnej ČR (Kabex Holýšov, Draka Velké Meziříčí) aj SR (ZTS Kabel, Elkond), ktoré prevzali značenie materských firiem, alebo si vytvorili svoje vlastné, ak sa dalo, tak podľa medzinárodných predpisov. Postupnou privatizáciou závodov Kablo sa zaužívané značenie začalo meniť, najčastejšie podľa nemeckých noriem DIN, ktoré boli asi najsystematickejšie. V tab. 2 je príklad značenia silových káblov do 1 kV podľa DIN.

Značenie silových káblov do 1 kV podľa DIN VDE 0276-603 (1 CXKE – R J3x1,5 = N2XH-J 3×1,5; 0,6/1 –R)

1. Identifikácia konštrukcie 2. Typ vodiča 3. Materiál izolácie 4. Koncentrický vodič, tienenie 5. Materiál plášťa 6. Farebné značenie žíl 7. Počet žíl 8. Menovitý prierez jadra 9. Tvar a druh jadra 10. Menovité napätie
N – norma DIN VDE
(N) – podobné DIN VDE

A hliníkové jadro – medené jadro (bez značky)

Y – PVC
2X- XPE
H – etylén kopolymér
C – Cu konc. vodič
CE – Cu konc. v. na každej žile
CW – Cu drôt. tienenie zvlnené
S – Cu tienenie
SE – Cu tienenie na každej žile
Y – PVC
2X – XPE
H – etylén kopolymér
O – bez ochrannej žltozelenej žily
J – s ochrannou žltozelenou žilou
    RE – kruhové jeden drôt
RM – kruhové, hrubé lano
F – jemné lanko
SE – jeden drôt, sektor
SM – lano, sektor
0,6 / 1 kV

 

Do už aj tak nejednoznačnej situácie vzniesla ešte ďalší chaos EÚ a jej harmonizované dokumenty. Príklad značenia podľa HD je v tab. 3. Nám pripadalo ako najlogickejšie pôvodne zaužívané značenie (káble CYKY), preto sme vo VUKI a.s. pokračovali v tomto značení aj pri kábloch, ktoré sme zaviedli do výroby po roku 1990 (napr. CHKE J 3×1,5 – V). S rovnako, alebo podobne značenými káblami sa stretávame aj v ČR (Kabex, Prakab) aj na Slovensku (Elkond, Prysmian, ZTS Kabel), takže na našom trhu sú známe. Horšie je to z pohľadu ich rozšírenia na iné trhy, kde sa treba prispôsobiť ich značeniu. Nedá sa však hovoriť o nejakej jednote, aj keď najčastejšie sa stretávame so značením podľa VDE. Preto v kategórii silových káblov do 1 kV pri ich revízii asi najlepšie poslúži ako pomôcka farba plášťa. Čierne plášte majú spravidla káble s PVC izoláciou a plášťom, oranžové sú tzv. HFFR typy.

Harmonizované káble do 750 V podľa HD 21.3.S2 časť 2-3 (príklad: H03VV-C4 R3X1,5 – trojžilový PVC kábel s opletením, bez ochrannej žily, prierez lanovaných vodičov 1,5 mm2).

1. Základný typ 2. Menovité napätie 3. Materiál izolácie 4. Materiál plášťa / vnút. plášťa 5. Zvláštnosti vyhotovenia 6. Typ jadra 7. Počet žíl 8. Ochranný vodič 9. Menovitý prierez jadra (mm2)
H – harmonizovaný typ
A – národný typ
01 – 100/100 V
03 – 300/300 V
05 – 300/500 V
07 – 450/750 V
V – PVC
V2 – PVC do 90 °C
V3 – mrazuvzdorné PVC
E – PE
X – XPE
B – EPR (etylénpropylénový kaučuk)
Z – XLSZH, HFFR
Z1 – termoplastický LSZH, HFFR
R – NR, SBR
S – silikón
V – PVC
V2 – PVC do 90 °C
V3 – mrazuvzdorné PVC
V4 – XPVC
V5 – olejuvzdorné PVC
E – PE
X – XPE
Q – PUR
Q4 – PA
B – EPR (etylénpropylénový kaučuk)
R – NR, SBR (prírodný st. butadién)
S – silikón
N – CR (chloroprén)
Z – XLSZH, HFFR
Z1 – termoplastický LSZH, HFFR
H – plochý s jednotlivo izolovanými jadrami
H2 – plochý so spoločnou izoláciou jadier (neoddeliteľný)
H3 – plochý s 3 žilami (podľa HD 359)
C4 – tienenie opletom
U – samostatný drôt
R – viacdrôtové jadro
K – viacdrôtové jadro vodičov na pevné uloženie
F – jemné viacdrôtové jadro flexibilných vodičov
H – veľmi jemné viacdrôtové jadro
  X – bez ochrannej žltozelenej žily
G – s ochrannou žltozelenou žilou
 


Ing. Milan Daniš; Ing. Jana Sulová; VUKI a.s. Bratislava

Február 2017

Jak se Vám tento článek líbil?
(3)
(0)
Odeslat