Pracoviště mechanického zkoušení kabelů.

V letošní roce firma úspěšně absolvovala akreditaci (oprávnění k činnosti) laboratoře. Rozhodnutí nechat laboratoř akreditovat vzneslo vedení společnosti s ohledem k obsazenosti externích laboratoří, jejich dlouhých dodacích termínů a také vzhledem k ceně externích služeb.  

Co vše muselo před akreditací provedeno? Příprava akreditace trvala téměř rok, kdy bylo nutné upravit celý systém v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.  To znamená především příručku kvality laboratoře, metrologický řád, postupy, formuláře, návody na zařízení a podobně.

Největší rozdíl v práci laboratoře po dokončení akreditace je v množství doplňujících informací a fotodokumentaci o provedeném testu. Jinak se naše činnost vůči době před akreditací příliš neliší. Testy jsme už dříve prováděli ve stejném standartu.

Akreditace neznamená, že každá zkouška je akreditována. Celkem je to 46 zkoušek elektrických, mechanických nebo chemických zkoušek dle EN, ISO nebo zákaznických norem z oblasti automobilového průmyslu, jenž byly posuzovány a akreditovány. Jejich přesný výčet můžete nalézt v příloze našeho osvědčení  č.207/2022, jenž je umístěn zde.

Jsme schopni provádět rozměrové analýzy kabelů, elektrické zkoušky, zkoušky tepelným stárnutím, mechanické namáhání kabelů, chemickou odolnost a odolnost proti šíření plamene. Dále to jsou zkoušky v prostředí s vlivem ozonu, vysoké a nízké teploty a při zvýšené vlhkosti. 

Proč by měl zákazník využívat služeb dražší akreditované laboratoře? Jednoznačně je to v kvalitě služeb, důvěryhodnosti výsledků, robustnosti důkazových materiálů, kontrole fungování laboratoře a jejího systému nadřízeným akreditačním orgánem. Prováděné zkušební metody jsou  pravidelně mezilaboratorně porovnávány a vyhodnocovány s ohledem na jejich správnost a opakovatelnost. Výsledky zkoušek provedené v akreditované laboratoři jsou tím pádem obecně uznávané a mohou zákazníkovi pomoci v případě řešení sporů.

I když používání této laboratoře pro zákazníky mimo Prysmian Group společnost Draka Kabely, s.r.o. zatím neplánuje, nelze to do budoucna vyloučit.

Ve Velkém Meziřící, 30. 8. 2022

 

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat