O problémech s kvalitou kabelů a vodičů dodávaných na trh některými výrobci a dovozci kabelů pro různé aplikace informovala již několikrát AVK (Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR) prostřednictvím svých internetových stránek www.vyrobcikabelu.cz. Bohužel, trend výskytu nekvalitních kabelů z provedených měření na trhu vykazuje rostoucí tendenci.

Ochrana zákazníků na prvním místě

Díky dlouhodobé a vstřícné spolupráci mezi AVK s akreditační organizací EZÚ řízenou panem Ing. Vališem se podařilo sjednat pracovní schůzku obou zainteresovaných organizací na půdě senátu. Zde se za významné podpory senátora Ing. Františka Bradáče prodiskutovaly negativní trendy a nebezpečné důsledky výskytu nekvalitních kabelů a vodičů na koncové spotřebitele. 

Za přítomnosti dalších rozhodujících institucí a orgánů ČR odboru elektroenergetiky a teplárenství Ministerstva průmyslu a obchodu, České obchodní inspekce a Elektrotechnickým zkušebním ústavem byl prodiskutován a nalezen další postup. V blízké budoucnosti by s mělo podařit zefektivnit dohled na trhu s kabely a vodiči tak, aby byl mnohem více ochráněn koncový spotřebitel před nekalými praktikami některých výrobců a distributorů.

Jednání o zlepšení podnikatelského prostředí

Pan senátor Bradáč spolu s panem ředitelem odboru energetiky a teplárenství MPO Ing. Ladislavem Havlem projednají také legislativní možnosti a úpravy, které z dlouhodobého pohledu pomohou zajistit objektivní a vyvážené podnikatelské prostředí pro výrobce a distributory, kteří eticky usilují o dodávky kabelů a vodičů na trh v České republice. Jak senátor Bradáč, tak ředitel odboru Havel budou zainteresované strany informovat o dalším vývoji na následující schůzce.

Věřím, že uvedenou informaci ocení všichni uživatelé, kteří na trhu pracují s kabely a vodiči v různých aplikacích.

Ing. Miroslav Trojan

předseda AVK

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat