Průzkum povědomí o nařízení CPR pro kabely

Nezávislé evropské sdružení EUROPACABLE spolu s evropskými výrobci kabelů a vodičů a mnoha dalšími národními asociacemi (včetně naší AVK ČR a SR) pracujícími v kabelářském oboru po celé EU dlouhodobě pomáhají prosazovat nařízení EU – tzv. CPR pro kabely.  Jistě jste zaznamenali nebo sami absolvovali mnoho seminářů, webinářů, vzdělávacích akcí a osvěty pro řádné pochopení problematiky CPR pro kabely a vodiče a jejího efektivního uvedení do praxe, což je nezbytné k ochraně životů, zdraví i majetku. Je proto vcelku logické, že se zainteresované strany snaží zjistit, jak taková osvěta po určitém čase dopadla a zda je patrný posun v porozumění a znalostech ve vztahu k CPR na našich trzích a jak si stojíme v porovnání s ostatními v EU.

Napříč mnoha zeměmi EU proběhla průzkumná akce znalostí CPR, organizovaná Europacable, jíž jste byli jistě mnozí z vás účastníky počátkem roku 2020. Za ČR a SR se zúčastnilo několik set respondentů, kteří odpověděli na otázky, za což vám touto cestou ještě jednou děkuji.

Závěry z dotazníkové akce

Celkem bylo v dotazníku použito 10 základních otázek zaměřených na CPR pro kabely. Díky zaslané zpětné vazbě se podařilo sestavit evropský průměr znalostí a povědomí o CPR a ten následně porovnat se znalostmi v jednotlivých zemích.
Byli jsme velmi potěšeni, že respondenti z ČR a SR se v drtivé většině znalostí pohybovali na úrovni průměru znalostí EU, ale v mnoha otázkách tento průměr dokonce převyšovali. Jsme rádi, že můžeme touto cestou poděkovat za prezentovanou úroveň znalostí CPR týkající se kabelů a chceme i nadále věřit, že reprezentativní vzorek respondentů plně odráží znalosti všech osob, společností, expertů a zájemců o problematiku CPR.
Jistě bude pro vás, naše pravidelné i příležitostné čtenáře, zajímavé nahlédnout na celkové výsledky z uvedené dotazníkové akce, které najdete v národních jazycích na webových stránkách EUROPACABLE, česky a slovensky.

Věříme, že budete stejně potěšení, jako jsme byli my.

Co dále?

Samozřejmě pouhým konstatováním a pozitivním zhodnocením znalostí a povědomí o CPR pro kabely a vodiče nemůže osvěta Europacable a AVK skončit. Je ještě mnoho práce, úsilí a propagace před námi, aby se myšlenka CPR prosadila do praxe ve všech plánech, úvahách, projektech i realizacích. Nicméně věříme, že společně s vámi se tento dobrý záměr podaří naplnit beze zbytku a co nejdříve.

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat