Všudypřítomná pandemie se promítá ve všech podobách do osobních životů, ale i do našeho kabelářského oboru. V dřívějších článcích jsem vás informoval o tom, že výrobci kabelů zapojení v AVK zvládali všechna hygienická opatření a vládní nařízení a enormním úsilím se jim dařilo plnit veškeré závazky ke svým obchodním partnerům, zaměstnancům i vlastníkům. Mohu s hrdostí potvrdit, že se na uvedeném úsilí do dnešního dne nemění nic a kabelářský obor funguje stále velmi zodpovědně.

Dlouhotrvající celosvětová pandemická situace se však nesmlouvavě a negativně stále více projevuje v dodavatelsko-odběratelských vazbách. Cena ostře sledované Cu a Al roste k rekordním historickým hodnotám a dochází také k potížím v dodávkách izolačních a plášťových materiálů a jejich komponentů pro výrobu kabelů a jejich nedostatek na světových trzích se promítá do dramatického růstu vstupních cen pro výrobu.

Dlouhodobý vývoj cen mědi

PVC zdražuje až o 40 %

Několikaměsíční potíže s dodávkami PVC jsou spojeny se stoupajícím nedostatkem základní suroviny. Chybí PVC prášek a od počátku roku 2021 je nedostatek změkčovadla. Obě suroviny – pokud je lze vůbec získat v potřebném množství – neúměrně rostou v ceně. PVC se tak zdražuje až o 40 %. Důvodem cenového růstu je kromě plánovaných odstávek u několika evropských výrobců PVC také vyčerpání zásob, ale hlavně celosvětový nedostatek VCM (monomer vinylchloridu). Významní výrobci VCM z USA, Japonska a Koreje od října 2020 zredukovali export VCM do Evropy. Redukci vyvolaly také neplánované výpadky amerických producentů a zhoršená logistická cesta z Asie do Evropy. Jde hlavně o známý nedostatek kontejnerů.  Chybějící VCM však nelze rychle nahradit. Vinou pandemie také došlo omezení spotřeby pohonných hmot a tím i ropy a VCM je jakožto vedlejší produkt při zpracování ropy na vyrobeném množství pohonných látek přímo závislý. Některým výrobcům se proto vůbec nevyplatí zapnout výrobní reaktor (cracker).

Co se týká změkčovadla do PVC směsí (nutné příměsi do kabelových isolačních vrstev), tak zcela nečekaně zastavily výrobu dvě významné evropské chemičky, shodou náhod obě v Německu a shodou náhod obě z důvodů vyšší moci. Změkčovadlo, kapalnou látku, dnes musí výrobci PVC směsí, stejně tak jako ti výrobci kabelů, kteří si PVC sami míchají, dovážet z velmi vzdálených destinací. To samozřejmě vede k dalšímu zdražení izolačních materiálů.

Ethylen C2 vzrostl od listopadu 2020 o 33 %

Ethylen C2, který je základní surovina pro výrobu polyethylenu (PE).  Cena této složky vzrostla od listopadu 2020 o 33 % (stav březen 2021). Důvody pro tento nárůst cen je velmi podobný jako u PVC. Neplánované odstávky reaktorů výrobců PE v Evropě a vysoká spotřeba ethylenu v Číně způsobily, že rozhodující výrobci ethylenu v USA dodávají veškerou produkci do ekonomicky zajímavější Asie. Není bez zajímavosti, že očekávaná vyšší spotřeba PE pro lékařské účely se nenaplnila, protože covidová léčba spotřebovává řádově méně PE než standardní „běžné“ lékařské úkony v nemocnicích, které jsou nyní utlumené. Tím došlo k zastavení výroby těchto produktů v Evropě a dalšímu navýšení potřeby dovozu polyethylenových výrobků z Asie, což s sebou ponese další cenová navýšení PE v dalším období roku 2021, umocněné rostoucími a signifikantně nedostatkovými dopravními náklady.

Souběh výše uvedených faktorů (ke kterým se přidává ještě např. růst cen energií a mzdových nákladů) vede k významnému růstu nákladovosti ve výrobě kabelů a vodičů všech typů. Výrobci již nebudou schopni vysoké ceny vstupů sami kompenzovat a jsou již nyní nuceni přistupovat k některým nepopulárním cenovým opatřením. Dramaticky rostoucí ceny vstupů a velmi častá nedostupnost surovin povedou i na českém a slovenském trhu nutně ke zvýšení cen kabelů a vodičů na stavbách, v energetice, v telekomunikacích – prostě ve všech segmentech trhu. Někteří výrobci již dopisem přímo oslovily svoje obchodní partnery a o výše uvedené situaci je postupně informovali a informují.

Nastalá situace by se mohla tak uklidnit samozřejmě po zvládnutí pandemické situace, po nasycení potřeb v Číně, Turecku a Indii a po opětovném nastartování výrob v Evropě a rovněž po zklidnění problémů s mezinárodní dopravou těchto více velmi objemných materiálů, o čemž vás samozřejmě budu rád informovat.

Jak se Vám tento článek líbil?
(16)
(0)
Odeslat