Tento článok vznikol s podporou Slovenskej agentúry pre výskum a vývoj (APVV)

podľa zmluvy č. APVV-18-0028, APVV-19-0049

Ako bolo konštatované v rámci definície parametrov, koaxiálny kábel je kábel s koncentrickou konštrukciou. Znamená to, že v strede kábla je vnútorný vodič, okolo vnútorného vodiča je izolácia a nad izoláciou je vonkajší vodič – tienenie a celá konštrukcia je chránená vonkajším plášťom.

Základné konštrukčné prvky koaxiálneho kábla:

  • Vnútorný vodič (vnútorné jadro) / Center conductor / Innenleiter
  • Izolácia / Dielectric / Dielektrikum
  • Tienenie / Shield or Screen / Abschirmung
  • Plášť / Jacket / Mantel

Konštrukčná charakteristika koaxiálneho kábla je v rámci užívateľského prostredia určená predovšetkým hodnotou vlnovej impedancie a rozmerom nad izoláciou.

Z historického hľadiska najpoužívanejšou normou pre definíciu konštrukcie káblov je americká vojenská norma MIL-C-17 Coaxial Cable Specifications, ktorá charakterizuje konštrukčne rôzne typy koaxiálnych káblov v rámci označenia RG.

Norma RG

Označenie RG s príslušným číslom presne charakterizuje rozmerovo a materiálovo konštrukciu koaxiálneho kábla. Napr. kábel RG6 je 75 Ohm koaxiálny kábel s priemerom vnútorného vodiča 0,73 mm, izoláciou s plného polyetylénu s rozmerom nad izoláciou 4,8 mm, medeným opletením a PVC plášťom. 

Táto norma bola určujúcou pre vytvorenie rozmerovej rady koaxiálnych káblov, ktorá bola následne prebratá v rámci celého trhu koaxiálnych káblov. Táto rozmerová rada je dôležitá aj z dôvodu konektorov, ktoré sú typizované práve pre takto vytvorenú rozmerovú radu.

V súčasnej dobe používané označenie RG je vo väčšine prípadov využívané pre charakteristiku vlnovej impedancie a rozmerovej rady, pričom použité materiály jednotlivých konštrukčných prvkov koaxiálneho kábla nemusia byť v zhode s originálnou definíciou podľa MIL-C-17. Napríklad označením RG6 sa bežne označujú aj káble s izoláciou z penového polyetylénu (originál je plný PE).

Najbežnejšie rozmerové rady podľa MIL-C-17:

RG Typ

Vlnová impedancia Ohm

Priemer nad izoláciou mm

Vonkajší priemer cca mm

RG59

75

3,7

6,1

RG6

75

4,8

7,5

RG11

75

7,25

10,3

RG58

50

2,95

4,9

RG218

50

17,3

22,1

RG188

50

1,54

2,6

RG62

93

3,7

6,1

 

Ing. Rastislav Valach, VUKI a.s. Bratislava

Jak se Vám tento článek líbil?
(1)
(0)
Odeslat