Jednání mezi Ústředním inspektorátem České obchodní inspekce Praha (ČOI) a Asociací výrobců kabelů a vodičů ČR a SR (AVK)

V souladu s dlouhodobou strategií rozvoje aktivit a působnosti AVK na trhu v ČR a SR proběhlo dne 26.10.2016 první pracovní jednání mezi ČOI – za přítomnosti ústředního ředitele Ing. M. Bezecného a ředitele Mgr. M. Maxy a AVK – za přítomnosti předsedy Ing. M. Trojana.

Na jednání bylo představeno profesní sdružení právnických osob AVK, které v současnosti reprezentuje šest významných výrobců v oboru, a jeho dlouhodobý a systematický záměr věnovat své úsilí při ochraně koncového zákazníka před nekvalitními a nebezpečnými kabely a vodiči pro přenos signálu a energie, které se postupně začínají častěji objevovat na našem trhu a v distribučních sítích.

ČOI uvítala prospěšnou iniciativu AVK, přičemž objasnila a navrhla některé postupy, které povedou k vyšší efektivitě a objektivnosti při monitorování výrobků na trhu a následnému zpracování podnětů, které by objektivně spadaly do pravomoci na straně ČOI.

Obě strany se dohodly na pokračování spolupráce a další koordinační schůzce, jakmile AVK adaptuje poskytnutá doporučení.

Miroslav Trojan
listopad 2016

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat