Další, z rodiny kabelů vyráběných společností Prakab s.r.o., jsou i kabely, které jsou součástí zabezpečovacích zařízení, která řídí nastavení a bezpečnost dopravních cest. Používání kabelů k těmto účelům má obecně téměř stoletou tradici a je jasné, že během této doby docházelo k vývoji těchto kabelů, a to jak z hlediska technologického, tak i z hlediska požadavků samotných systémů.

Něco málo z historie…

Železniční společnosti byly velmi často státními organizacemi, případně – pokud byly soukromé – alespoň podléhaly požadavkům příslušných „drážních úřadů“ kontrolovaných státem. Odpovědností drážních úřadů bylo kromě jiného i zajištění bezpečnosti železničního provozu, a také určitý stupeň standardizace dopravních cest i kolejových vozidel v rámci spravované oblasti. 

Kabely jsou považovány za naprosto standardní prvek pro výrobce zabezpečovacích zařízení. Případné inovace probíhaly prakticky vždy na úrovni příslušných drážních úřadů jako součást těchto zařízení. V současné době se v zemích s rozvíjející se železniční infrastrukturou je možné setkat se s tím, že příslušný dodavatel zabezpečovacího zařízení dodá svá zařízení včetně kabelů. Většinou pak jde o kabely, jejichž vzorem jsou specifikace klíčového zákazníka daného dodavatele zabezpečovacího zařízení (například na bázi kabelových specifikací DB). 

Rychlost vývoje, standardizace a životnost

Z hlediska vývoje a inovací jsou rozhodující tyto aspekty: Rychlost vývoje zabezpečovacích zařízení, rychlost vývoje kabelů, jejich životnost 40 let (nejsou výjimkou ani starší instalace), kompatibilita zabezpečovacích zařízení různých generací vzhledem k odpovídajícím zařízením na lokomotivách a hnacích vozech železničních jednotek v kontextu s rychlostí výstavby železniční infrastruktury.  Je velmi složité koordinovat vývoj zabezpečovacích zařízení včetně kabelů a současně standardizovat příslušné komponenty – tedy i kabely. 

Systémová inovace

Impulzem pro generační změnu kabelů může být – a k tomu právě dochází – systémová inovace vyššího řádu. V současné době je tématem velice intenzivní digitalizace drážní infrastruktury, samozřejmě včetně celého systému zabezpečení (části stacionární i mobilní na kolejových vozidlech). Pro kabely to pak znamená postupný přechod na striktně oddělený přenos dat a samotné napájení

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem pak lze očekávat, že:

  • Standardy jednotlivých správ železničních infrastruktur pro železniční signální kabely nebudou dále rozvíjeny. 
  • Vzhledem k velmi složitému inovačnímu cyklu a možné aplikaci inovací v praktickém provozu bude trvat minimálně 5 – 6 let než signální metalické kabely přestanou být žádány pro nové stavby
  • V budoucnu pak budou pro tyto účely dodávány kabely silové (napájecí) a kabely datové (optické) a v relativně malé míře kabely speciální (s odpovídajícími technickými specifikacemi)

Pozn.: V rámci Evropy je samozřejmě o aktuální standardizaci postaráno (European Union Agency for Railway, pracovní skupina v rámci CENELEC:  TC20 WG12 ). Nicméně kabely pro zabezpečovací zařízení nejsou z hlediska standardizace rozhodujícím prvkem pro vývoj zabezpečovacích systémů a tomu odpovídá i relativně nízká aktivita v tomto směru. 

Nové typy kabelů z Prakab s.r.o. 

Prakab s.r.o., jako renomovaná kabelovna, na tento vývoj samozřejmě už reaguje a připravuje nové typy kabelů pro použití v zabezpečovacích zařízeních, stanicích, tunelech pod obchodním názvem PRAfoRail. 

Budou zde obsaženy nejen kabely už certifikované a schválené pro DB, ŐBB, SBB, MáV, ISR a samozřejmě Správu železnic v České republice, ale také kabely navržené podle výše uvedené filozofie a kabely pro vybavení nezbytné infrastruktury drah (např. tunely, staniční budovy a celá infrastruktura navazujících staveb a zařízení).    

O příštích konstrukcích kabelů začíná být relativně jasno. Otázkou ale zůstává, odkdy budou tyto konstrukce standardně využívány a jak dlouho bude trvat potřeba současných signálních kabelů.  

Ing. Miroslav Tesař

        

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat