V souvislosti s rostoucím počtem instalací fotovoltaických panelů se technický tým AVK zaměřil na posouzení kvality nabízených kabelů pro  propojení komponentů na stejnosměrné straně fotovoltaických systémů.

Pro tyto účely byla vydána evropská norma specifikující kabely typu H1Z2Z2-K. V obchodech ale najdete, kromě těchto evropských typů, i množství jiných kabelů deklarovaných výrobci a prodejci pro fotovoltaické aplikace. Jak mohu spolehlivě zjistit, že kupuji kabel plně odpovídající aktuálním evropským požadavkům na fotovoltaické systémy?

Vyžadujte při koupi Prohlášení o shodě

Kabely pro fotovoltaické elektrárny jsou určené pro napětí 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí,  a proto se na ně vztahuje evropská legislativa 2014/35/EU týkající se bezpečnosti výrobku. Je tedy důležité, abyste jako zákazníci měli k vámi koupenému a instalovanému  fotovoltaickému kabelu k dispozici prohlášení o shodě, na kterém bude uvedeno, že kabel splňuje normu EN 50618. I když ani toto není 100 % záruka, že máte nainstalovaný kvalitní a bezpečný kabel. Nicméně s tímto dokumentem se při případných problémech s fotovoltaickou instalací budete mít šanci obrátit s řešením problémů na výrobce v něm uvedeného, případně na kontrolní orgány dozoru nad trhem.

AVK si uvědomuje, že s intenzivním růstem instalací fotovoltaických elektráren mohou nekvalitní kabely představovat riziko pro konečného uživatele, a proto začala také intenzivně kontrolovat kvalitu kabelů deklarovaných podle EN 50618.

Z 20 kontrolovaných výrobků POUZE 4 vyhověly  

Za 2. pololetí 2022 a 1. pololetí 2023 bylo provedeno  změření 20 vzorků, z nichž 8 z nich bylo vyhodnoceno jako výrobky s třemi trestnými body (max. počet možných trestných bodů) a pouze 4 vzorky vyhověly. Opakovaně nevyhovující kabely  s hlavními nebo vedlejšími neshodami nechává technický tým AVK odzkoušet v akreditované laboratoři a informuje o nich velkoobchody, odbornou veřejnost na našich webových stránkách, ČOI nebo SOI. Mezi nevyhovujícími parametry, jenž mají vliv na bezpečnost a/nebo životnost kabelů byly zjištěny nevyhovující odolnost vůči stejnosměrnému napětí, nevyhovující pokovení drátků, nevyhovující protažení za tepla při zvýšené teplotě, nevyhovující pevnost a tažnost izolace.

Závěrem  Vás chceme ubezpečit, že AVK ve své kontrole trhu s kabely a vodiči v ČR a SR bude i nadále pokračovat a o svých zásadních zjištěních vás budeme objektivně   informovat na stránkách webu AVK. Vždyť nám jde všem o to, aby se na trh s kabely a vodiči dostávali pouze vyhovující, bezpečné a spolehlivé výrobky, na kterých velmi často závisí zdraví i majetek, aniž si tuto skutečnost plně uvědomujeme.

Josef Rimeš

expert Technického týmu a Centra technické normalizace

Jak se Vám tento článek líbil?
(7)
(0)
Odeslat