V listopadu 2017 proběhlo v Bruselu další jednání 11 národních asociací kabelářského průmyslu, které jsou sdruženy v organizaci Europacable, aby společně a mnohem efektivněji prosazovaly strategické cíle směřující k dalšímu rozvoji svého oboru, který každá asociace zastupuje ve své zemi. Také naše Asociace výrobců kabelů ČR a SR (AVK) aktivně přispívá svojí aktivní činností v pracovních skupinách, které jsou zaměřeny na definování nových a náročnějších technických požadavků a norem, jejich prosazování a přijetí na Evropské i národní úrovni. Významným diskusním tématem byl také způsob provádění dohledu na trhu při dodržování kvality kabelů dodávaných na trhy a certifikační resp. další kontrolní činnost jednotlivých národních zkušeben. Zkušenosti získané dlouhodobým působením britské kabelářské asociace BCA a ACI společně s finskou FCMA byly otevřeně diskutované mezi ostatním zúčastněnými asociacemi a mnoho poznatků, úkonů a námětů bude možné využít.

Jsem rád, že mohu informovat čtenáře, odběratele kabelů a vodičů z řad velkoobchodů, instalačních firem i koncové spotřebitele, že AVK jde shodnou cestou jako národní asociace v další zemích EU a ve svých jednáních s lokálními renomovanými zkušebnami – jako jsou např. EZÚ v ČR nebo EVPÚ v SR – vytváří předpoklady pro důslednější monitoring dodávaných kabelů na trh v ČR a SR. Jsem přesvědčen, že AVK svojí dlouhodobou, cílenou a systematickou činností výrazně přispěje k tomu, aby odběratelé a všichni občané získali jistotu, že si kupují bezpečné kabely a vodiče.

Miroslav Trojan
Prosinec 2017

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat