Chtěl bych vás touto cestou upozornit, že nejen koronavir je zdraví ohrožující, ale též vaše podnikání, bezpečnost, zdraví a majetek jsou plíživě atakovány nekvalitními kabely do distribučních sítí – máme aktuálně další případy v ČR a SR, které v distribuční síti odhalila AVK díky průběžné kontrole. V obou případech šlo o velmi závažné porušení elektrických a mechanických parametrů importovaných výrobků, který nám potvrdila nezávislá zkušebna v EZÚ. 

Zapojena ČOI a také SOI

AVK podala oficiální podnět na ČOI i SOI, aby zamezila další distribuci nevyhovujících produktů a uplatnila sankce v rámci svých pravomocí vedoucí k ochraně trhu – tedy vás koncových zákazníků.  Obě exekutivní instituce podnět AVK přijaly, přislíbily prošetření a svoji aktivní pomoc dle legislativního rámce.

Opravdu nepoučitelní výrobci?

Všichni jsme si vědomi, že pouze konkrétní a adresné informace vám mohou pomoci se vyhnout nekvalitním kabelům a také povedou k nápravě nevyhovující situace na trhu s kabely a vodiči.
Opakovaně byly zachyceny nevyhovující kabely se závažnou odchylkou od výrobců:

  • MULTICAB ELECTRO z Rumunska, jehož kabely H05 VV-F 3×2,5 trestuhodně nesplňují hodnoty v činném odporu a v případě tloušťky izolace jsou dokonce na téměř 50 % předepsané hodnoty u všech měřených žil, což by si razantnější média mohla dovolit nazvat téměř jako kriminální počin. Dopady takové nekvality jsou vám všem dobře známé nejen díky znalosti souvislostí, ale rovněž díky upozorněním, které publikuje ve svých článcích náš web AVK. Přesto renomovaná a rozsáhlá distribuční sít společnosti WEREX na Slovensku kabely této společnosti opakovaně uvádí na trh.

 

  • UNAL CABLE z Turecka s výrobkem CYKY 3×1,5 nesplňuje výrazně rovněž hodnoty činného odporu a také dokonce tloušťku pláště kabelu. Výrobce UNAL CABLE a rovněž distribuční společnost Global elektro, s.r.o. Praha (Ing. M. Kňap), byli prokazatelně informováni písemně naší asociací o nedostatcích produktu na trhu, avšak bez odezvy.

Trpělivě a soustavně

Vážení čtenáři, jsme přesvědčeni, že náš monitoring trhu a odhalování nekvalitních kabelů i výrobců vnímáte jako objektivní a prospěšnou práci pro koncové uživatele. Můžeme vás ujistit, že ve svém odběru vzorků kabelů z trhů v ČR a SR budeme i nadále pokračovat trpělivě a soustavně, přičemž nebereme ohled, zda se jedná výrobce domácího nebo zahraničního, nadnárodní nebo rodinnou firmu. Neustále dbáme na maximální objektivnost a průkaznost svých zjištění potvrzením u nezávislých institucí jako EZÚ a EVPÚ.
Společně tak s exekutivními orgány ČOI a SOI dosáhneme požadované spolehlivé úrovně obou trhů v oblasti kvality a vám usnadníme rozhodování při nákupu vámi zvoleného kabelu.

Věřím, že si všechny uvedené informace pohodlně rozkliknete na neustále aktualizovaných webových stránkách AVK www.vyrobcikabelu.cz nebo na www.vyrobcoviakablov.sk a shledáte obsah informací za osobně i profesně zajímavé a prospěšné.

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(2)
Odeslat