Vedle nechtěných zdravotních komplikací v návaznosti na zdravotní potíže se (a to nejen pandemické) bohužel setkáváme stále často v našem oboru setkáváme s nechtěnými komplikacemi vyplývajícími z nedisciplinovanosti kabelářských výrobců a importérů, pokud se jedná o dodržování kvalitativních parametrů u výrobků.

Každý chybuje …

Pokud se výrobci přihodí, že přes veškerou snahu dodá na trh výrobek s obtížně čitelným popisem, částečně opomenutým značením nebo jiným méně závažným nedostatkem, který nemá fatální vliv na funkčnost výrobku a bezpečnost uživatele nebo dopad na životní prostředí, neděláme při namátkových kontrolách na trhu žádnou vědu ze zjištěných nedostatků.

… ale opakovaně a bez nápravy?

Pokud však AVK zachytí při namátkové kontrole běžně používaných prodlužovacích přívodů opakovaně nekvalitu použitých harmonizovaných kabelů H05 VV-F, musí zareagovat a také informovat koncové uživatele v kancelářích i domácnostech, … před výrobkem, který pro ně může být nebezpečný a způsobit újmu na zdraví nebo majetku.
Výrobcem dodávajícím uvedený nevyhovující typ kabelu H05 VV-F do zachycených prodlužovacích přívodů je čínská společnost Cixi Yanpu Flame Retardant Plastic Electrical Appliance Co., Ltd. Kabely v prodlužovacích přívodech jsme nechali pokaždé prověřit na nezávislé zkušebně EZÚ, která nám dala ve všech třech případech za pravdu.
Upozorňujeme tímto odběratele, aby se vyhnuli při nákupu výrobkům uvedeného dodavatele a nezpůsobili si tak případné potíže. Také vás chci informovat, že AVK vede souběžné jednání s německou zkušebnou o odejmutí značky VDE na uvedený harmonizovaný výrobek z důvodu opakované porušování kvalitativních parametrů.

Raději se spolehlivým a prověřeným dodavatelem!

Samozřejmě jsme české importéry produktu s nekvalitním kabelem v prodlužovacích přívodech informovali o zjištěných závadách a nedostatcích s požadavkem na stažení nevhodných výrobků z trhu s tím, že jsme pro vás získali jejich příslib k nápravě a spolupráci.
Nicméně na vás milí čtenáři, odběratelé, zákazníci, občané zůstává maximální ostražitost při nákupu kabelářských výrobků. Nepodceňujte elektrické a ni mechanické parametry kabelů a spolehněte se proto na tradiční, seriózní a osvědčené dodavatele s řádným certifikátem.

Jak se Vám tento článek líbil?
(15)
(1)
Odeslat