Vážení odběratelé kabelů a instalační firmy,

věřím, že jste všichni úspěšně vstoupili do roku 2024 do kterého vám přejeme hlavně pevné zdraví. Jsme si jisti, že jste odhodláni splnit svoje dlouhodobá předsevzetí stejně, jako naše AVK, která vám i nadále bude poskytovat články s odbornou tématikou, informacemi z odborného vzdělávání nebo novinky z kabelářského segmentu. 

Další dodavatel nekvalitních kabelů

Bohužel však musíme hned v úvodu roku přijít s varováním na dalšího dodavatele nekvalitních kabelů na trhu v ČR. Při dlouhodobém odebírání vzorků kabelů z trhu v ČR a SR zachytila AVK koncem minulého roku výrobky společnosti Energocomplekt Co., 210036 Vitebsk, Moskovskiy Avenue, 94B z Běloruska. Nekvalitní kabely nebyly ve shodě s platnou normou a to hlavně v parametrech činného odporu a termostabilitě. To výrazně ohrožuje zdraví i majetek uživatele a způsobí výrazný pokles životnosti instalovaných kabelů typu 1-AYKY 3×120 + 70 mm2. Nevyhovující kabely byly námi řádně a prokazatelně zakoupeny v distribuční síti společnosti Elektro-viola s.r.o. Luženská 2610, Rakovník, opakovaně změřeny ve zkušebnách a na naše náklady předány k verifikaci zjištěných nedostatků do EZÚ Praha. Elektrotechnický zkušební ústav v Tróji naše závěry oficiálně a protokolárně potvrdil.


Zjištěná nekvalita dodávaných kabelů není bohužel prvním ani ojedinělým zaznamenaným případem.  V minulosti byly v našich zkušebnách naměřeny nevyhovující parametry také u kabelů CYKY 4×10 mm2 a 5×4 mm2, což nás již vede k závěru, že výrobce Energocomplect Co. z Běloruska, není dlouhodobě spolehlivý a seriózní dodavatel kabelů na naše trhy. Přestože se prokazuje platnými certifikáty, jeho výrobky ve skutečnosti nesplňují požadované technické a bezpečnostní požadavky. Proto vás před nákupem výrobků tohoto výrobce vážně varujeme. 

ČOI byl opět podán podnět k řešení

Samozřejmě jsme opakovaně chybujícího výrobce Energocomplekt Co., ale rovněž distributora Elektro-viola s.r.o. Rakovník, objektivně informovali (včetně předání protokolů z měření na EZÚ) o zjištěných nedostatcích na produktu 1-AYKY 3×120 + 70 mm2 a zároveň podali podnět k ČOI na prošetření s žádostí o nařízení stažení nevyhovujícího výrobku z distribuční sítě.


Nicméně na vás milí odběratelé a instalační firmy zůstává stále maximální ostražitost při nákupu kabelářských výrobků. Spolehněte se proto na osvědčené a ověřené dodavatele a s výrobkem také vyžadujte Prohlášení výrobce o shodě.

Přejeme sobě i vám, aby články o nekvalitních výrobcích a nespolehlivých výrobních společnostech byly stále méně četné.

Leden 2024

Ing. Miroslav Trojan

Jak se Vám tento článek líbil?
(2)
(1)
Odeslat