Značení vodičů barvami

dle ČSN 33 0166 ed.2:2002, HD 308 S2:2001 platné od 1.7.2005 (do 1.4.2006 bylo možno používat i staré značení)

ochranný vodič: kombinací barev zelená/žlutá
střední vodič: světle modrou barvou
krajní (fázový) vodič: barva černá, hnědá, šedá

U mnohožilových kabelů mají standardně všechny žíly černou barvu a jsou očíslované.

Pro stejnosměrný proud

vodič kladného pólu: tmavě červenou barvou
vodič záporného pólu: tmavě modrou barvou

Značení vodičů písmeny (používá se převážně v dokumentacích)

ochranný vodič: PE
střední vodič: N
krajní (fázový) vodič: L (L1, L2, L3)

Sdělovací vodiče a kabely

Jednotlivé žíly mohou být označeny libovolnými barvami, s výjimkou kombinace barev zelená/žlutá.