Od 1. 7. 2017 je závazné nařízení Evropské unie CPR. Pro kabely k tomu byla vydána norma s označením EN 50575 (ČSN EN 50575), která se týká požární klasifikace a zkušebních metod pro kabely používané ve stavbách. Vydáním tohoto nařízení došlo k zásadnímu posunu v posuzování vlastností kabelů. Nařízení CPR, v angličtině Construction Products Regulation, je nařízení o stavebních výrobcích. Zasazuje se o zvyšování bezpečnosti v budovách v případě požárů.

Požáry v budovách a stavbách mají ročně jen v Evropě na svědomí na 4 000 lidských životů. Nejčastěji k těmto situacím dochází v prostorech, ve kterých trávíme většinu svého času. Oheň se dokáže rozšířit po celé místnosti do tří minut, na záchranu tak člověku nezbývá mnoho času. Extrémní rychlost požáru způsobuje především velké množství plastových předmětů a materiálů vyskytujících se v domácnostech. Nově platná norma chce díky bezpečnějším kabelům zajistit v případě požáru omezení šíření požáru, únik menšího množství škodlivých a agresivních emisí, tím zlepšení viditelnosti, což znamená delší čas na evakuaci osob.

Nově je povinné označení CE

Součástí nařízení a normy je ověření kvality pomocí označení CE. To znamená, že každý výrobce, který na trh uvádí nový kabel, musí typ zkoušet, klasifikovat a označit podle pravidel EU. Soubor vlastností požární odolnosti kabelů je nyní popsán jednotným způsobem. Kabely v rámci nové normy EN 50575 jsou testovány v reakci na oheň (kouř, kyselost vývin tepla). Výrobci a dovozci kabelů jsou proto nyní povinni vypracovat tzv. Prohlášení o vlastnostech kabelu. Pokud výrobce splní testy na požární odolnost a výrobek bude odpovídat údajům v Prohlášení o vlastnostech kabelu, má právo používat označení CE na svých typech kabelů.

Kvalitu navíc ověřuje třetí subjekt

Odběratelé by měly být vždy kabely řádně překontrolovat, zda mají štítek s označením CE a správnou požární třídu. Kabely dodávané na trh podle CPR musí být testovány a prověřeny i třetím (notifikovaným) subjektem, který posoudí vlastnosti uvedené v Prohlášení o vlastnostech kabelu dle normy EN 50575. Novou normu musí kromě výrobců ovládat dovozci i velkoobchody, montážní firmy či projektanti. S kontrolou kabelů a prověřování vlastností pomáhá již několik let právě AVK – Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR.

Kromě své původní funkce musí kabely také funkčnost i bezpečnost v případě požáru. Použitím vhodných kabelů (s nízkým rizikem v případě požáru) lze nebezpečí minimalizovat. Nařízení o stavebních výrobcích, normu CPR, zasadili mezi své předpisy všichni renomovaní výrobci a členové Asociace výrobců kabelů a vodičů nejen v České republice, ale i na Slovensku. 

Užitečné informace o Construction Products Regulation:

V minulosti jsme o tématu napsali:

Praktické informace ke stažení >