Návod na výběr, manipulaci a instalaci kabelů (PDF/2018)

Doporučení pro výběr kabelů

NN kabely a vodiče do 750V

Podle příslušného typu kabelu jsou kabely a vodiče určeny pro instalaci (vnitřní a/nebo venkovní za předpokladu zajištění proti povětrnostním vlivům a UV záření) obvykle na vzduchu. Podle konstrukce kabelů je lze ukládat na a do konstrukčních a stavebních materiálů, které jsou uvedeny příslušných částech výrobkových norem případně mohou být vytvořeny a navrženy jiné instalační podmínky. Kabely a vodiče je nutno vybírat tak, aby vyhovovaly pro napětí, proudy a způsoby uložení, které se mohou vyskytovat v konkrétních podmínkách, ve kterých jsou používány.

Kabely se sníženým protipožárním nebezpečím (LFHC kabely)

Kabely jsou určeny zejména pro pevné nebo volné uložení v budovách na kabelové lávky, na rošty a do kabelových žlabů při teplotě okolí -25 až +40 °C. Je povoleno uložení pevno-volné, zavěšením na háky o maximální vzdálenosti háků 1,3 m. Připouští se stříkající voda a mělké ponoření. Hodnota pH vody při krátkodobém mělkém ponoření je přípustná v rozmezí 7 až 11. Kabely nejsou určeny pro uložení do země. Pokud je nezbytné uložit kabel do země, musí být zamezeno trvalému vlivu vlhkosti, kabel musí být opatřen ochrannou trubkou a uložen v pískovém loži podle ČSN 33 2000-5-52. Pro pevné uložení je možná nejvyšší teplota okolí 80 °C za podmínky dodržení maximální provozní teploty vodiče 90 °C. Kabely nesmí být vystaveny dlouhodobému přímému slunečnímu záření. Kabely nesmí být vystaveny flexibilnímu namáhání. Použití v jiném prostředí je nutno projednat s výrobcem kabelu.

Izolované vodiče pro venkovní vedení

Izolované vodiče nejsou testovány jako odolné proti dotyku, takže by s nimi mělo být zacházeno jako s nechráněnými holými vodiči s ohledem na ochranu proti elektrickému úrazu. Použití izolovaných vodičů je přípustné pouze ve vzduchu, namontované na vhodných izolátorech, které jsou určeny přinejmenším pro stejné jmenovité napětí jako má nadzemní vedení. Izolované vodiče jsou navrženy pro použití při frekvenci napětí v rozsahu 49 Hz až 61 Hz.

Obsah

  • Doporučení pro výběr kabelů
  • Doporučení pro skladování a přepravu
  • Doporučení pro instalaci kabelů 
  • Další doporučení

Stáhnout PDF s návodem