Milí čtenáři, partneři a kolegové,

jsem pevně přesvědčen, že jste úspěšně zvládli vstup do roku 2023 po osobní i profesní stránce. Upřímně děkuji za vaši stále rostoucí důvěru, čtenářskou přízeň a pragmatickou, aktivní spolupráci, se kterou podporujete dlouhodobé úsilí AVK o kultivaci našeho oboru na trhu. 

Naše členská základna AVK se opět rozrostla o další dva nové členy. 

Prvním je česká dynamicky se rozvíjející společnost Tekaben s.r.o. zaměřující se vedle výroby kabelů také na konfekci. Druhým novým členem se stala nadnárodní společnost Reichle De-Massari CZ rozvíjející se v oblasti výroby optických kabelů.

Na tomto webu také informujeme o programu Celoživotního vzdělávání AVK a ČVUT, který začíná pro více než 20 přihlášených studentů již 2. března 2023 slavnostní imatrikulací a potrvá čtyři semestry. Přeji vybraným studentům úspěch a odhodlání do specializovaného studia, které jim i vysílající organizaci přinese skutečný prospěch. 

Chtěl bych vás touto cestou všechny ujistit, že AVK bude i nadále prosazovat své dlouhodobé cíle schválené VH AVK. Ty jsou zaměřené především na sledování kvality běžně dostupných kabelů na obou trzích, systematickou a expertní prací našich odborníků při tvorbě národních i mezinárodních technických norem, vzdělávání lidských zdrojů pro kabelářský obor a aktivní spolupráci s evropsko-unijní oborovou organizací Europacable tak, aby z komplexní aktivity AVK měla prospěch celá naše společnost. 

O všem vás samozřejmě budeme průběžně informovat prostřednictvím newsletterů a formou článků na webu AVK.

Ing. Miroslav Trojan
předseda AVK

Jak se Vám tento článek líbil?
(2)
(0)
Odeslat