Vážení čtenáři, 

Uplynulo pouze několik málo týdnů od posledního Newsletteru. Přes objektivní nesnáze, které ovlivňují vaše životy a práci vám přesto chci nabídnout novinky, články a upozornění z kabelářského oboru, který vám má stále co sdělit zajímavého.

AVK má tři nové členy

S potěšením mohu konstatovat, že AVK rozšířila svoji členskou základnu o další 3 nové členy. Od roku 2022 se zapojují do společné práce a formování budoucnosti kabelářského oboru společnosti jako je KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o. – dlouholetý výrobce optických a metalických komunikačních a signálních kabelů; společnost EGE spol. s r.o. z Českých Budějovic – vyrábějící speciální zapouzdřené vodiče; a perspektivní společnost OP CABLE, s.r.o. sídlící v Prostějově – sortimentně zaměřená na zabezpečovací a datové kabely. Všechny tyto nové členy postupně představíme na našich stránkách www.vyrobcikabelu.cz resp. www.vyrobcoviakablov.sk 

Předpisy na požární bezpečnost kabelů

Na webu AVK se nově v přehledném článku dočtete také o třídách reakce na oheň (včetně doplňkové klasifikace) u volně vedený kabelů s ohledem na požární bezpečnost staveb včetně odkazů na příslušné platné vyhlášky v ČR a SR. Více se dozvíte zde.

Každý čtvrtý kabel je nekvalitní

V dalším, neméně zajímavém článku, na webu AVK vás ale bohužel musím opět varovat, před nekvalitními kabely. Statistické vyhodnocení provedených měření kabelů nahodile odebraných na trhu – který dobrovolně AVK stále provádí na své vlastní náklady – vykazuje nelichotivé zjištění: NEVYHOVUJE TÉMĚŘ KAŽDÝ ČTVRTÝ odebraný vzorek. To je fakt, který musí zajímat rovněž ČOI a SOI. Více o nekvalitních kabelech v článku zde.

Když jsem vás oslovoval ve svém Newsletteru na konci roku 2021 a upřímně vám přál zdraví, úspěch a spokojenost do dalších let, netušil jsem, jak velkou váhu získají tato slova v kontextu dnešních zahraničních událostí. 

Přeji nám všem zdraví, klid a mír. 

 

Ing. Miroslav Trojan
předseda AVK

Jak se Vám tento článek líbil?
(1)
(0)
Odeslat