„Naše káble vedú k Vám…“ vyjadruje postoj Fabriky káblov ELKOND HHK, a.s., k požiadavkám zákazníkov na vývoj, výrobu, testovanie a zavádzanie sériovej výroby káblov podľa harmonizovaných a národných noriem tak ako aj v úzko špecializovanej produkcii „šitej na mieru“.

História spoločnosti sa píše od roku 1993

Spoločnosť ELKOND HHK, a.s., spustila svoju výrobu v roku 1993 so zameraním na výrobu telekomunikačných káblov. V priebehu rokov postupne rozširovala svoje produktové portfólio o ďalšie skupiny káblov a vodičov z Cu. Jedným s výrazných míľnikov v oblasti výrobného sortimentu bol rok 2002, keď sme spustili vývoj, výrobu a predaj bezhalogénových káblov a káblov s požiarno-technickými parametrami. V tejto oblasti bol a stále je ELKOND HHK, a.s., aj spolutvorcom legislativy, ktorá stanovuje požiadavky na výrobu, parametre, montáž, skúšky a príslušnú dokumentáciu k uvedeným káblom.

Práve úspešný vývoj a predaj výrobkov si vyžiadal potrebu rozšírenia a modernizácie výrobných kapacít. V priebehu uplynulých 3 rokov sme v prvej etape modernizovali existujúce výrobné linky a inštalovali nové zariadenia na ovíjanie a opletanie káblov. V druhej etape sme vybudovali novú halu, spustili do prevádzky novú multifunkčnú linku, kompletne zmodernizovali viaceré technologické zariadenia, vybudovali nové pracovisko kontroly.

Modernizácia v spoločnosti ELKOND sa dotkla aj kompletnej výmeny sietí v areáli závodu v Trstenej (elektrina, voda, kanalizácia), rozšírenia a modernizácie skladových priestorov v Hronseku. V roku 2020 plánujeme ďalšie investicie do nových liniek, ale najmä zavádzanie inovačných softwarových riešení do celého systému – od obchodu, cez technologickú prípravu, výrobu až po kontrolu a expedíciu. Výstupom tohto procesu nie je len zvýšenie produkcie, ale aj zjednodušenie a zefektivnenie práce.

ELKOND dodáva špeciálne káble podľa špecifických požiadaviek

Sme otvorení každej novej výzve trhu a aj preto v duchu firemného sloganu „Naše káble vedú k Vám…“ ELKOND, HHK a.s., vyvíja, skúša a v čoraz vyššom objeme dodáva špeciálne káble podľa špecifických požiadaviek zákazníkov z rôznych oblastí priemyslu, telekomunikácií a stavebníctva.

Naša spoločnosť Vám vyrobí a dodá:

  • Komunikačné káble
  • Káble a vodiče do 1kV
  • Káble a vodiče do 1kV s triedou reakcie na oheň
  • Riadiace káble
  • Riadiace káble s triedou reakcie na oheň
  • Medené drôty, lanká, laná
  • Káble s tienením
  • Špeciálne výrobky podľa požiadaviek zákazníka

Více o společnosti ELKOND

Jak se Vám tento článek líbil?
(2)
(1)
Odeslat