Společnost Prysmian Kabely, s.r.o. se zabývá vývojem a výrobou vodičů, instalačních kabelů pro pevné i flexibilní uložení, automotivních kabelů, plochých kabelů a kabelových svazků pro výtahy a eskalátory. Dne 17. května 2024 oslavila významné výročí – 30 let od založení výrobního závodu v České republice, a jak se dočtete dále, bylo to 30 let plných růstu, prosperity a změn.

Historie

Historie tehdejších Draka Kabelů, s.r.o. se začala psát v roce 1994, kdy došlo k založení společnosti holandskou firmou Draka Holding N. V., jejíž počátek se datuje od roku 1910. Během následujících dvou let vyrostl na zelené louce ve Velkém Meziříčí výrobní závod, který se ve svých počátcích, konkrétně v roce 1996, věnoval kompletaci kabelových svazků. Již o rok později byla zahájena výroba dnes jednoho ze stěžejních produktů – instalačních kabelů pro pevné uložení. Protože podnik vykazoval značný potenciál růstu, vedení společnosti se v roce 1998 rozhodlo pro přesun výroby automotivních vodičů z Německa právě sem. Nově instalované linky umožnily další rozšíření výrobních kapacit, a tím i portfolia kabelů, do kterého v roce 2001 přibyly instalační kabely pro flexibilní uložení. Další investice na sebe nenechaly dlouho čekat a už v následujícím roce firma otevřela novou halu určenou pro výrobu kabelových svazků.

Spojení značek Draka a Prysmian vzniká Prysmian Group 

V následujících letech docházelo ve výrobním závodu k navyšování kapacit, zdokonalování procesů, ale třeba i výstavbě logistického centra a automatizovaného skladu, která proběhla v roce 2008. Rok 2011 představoval v novodobé historii firmy nejvýznamnější milník. Italská společnost Prysmian provedla akvizici Draka Holding N. V. Spojením značek Prysmian a Draka vznikla skupina Prysmian Group, největší výrobce kabelů a kabelových systémů na světě. Pro (na českém trhu již tradiční) značku Draka toto převzetí představovalo nejen kompletní restrukturalizaci organizace, ale značnou optimalizaci výrobních i provozních procesů. Tato událost s sebou, kromě nevyhnutelných změn, nesla i celou řadu příležitostí. Výrobní závod ve Velkém Meziříčí hned v dalším roce začal s výrobou plochých kabelů pro výtahy a eskalátory a v roce 2015 opětovně navýšil svoje, již tak rozsáhlé, kapacity převzetím výrobních technologií a sortimentu automotivních vodičů ze závodu Angy ve Francii.

Další rozšíření a nové projekty

Psal se rok 2018, který je pro Prysmian Group z hlediska celkového podílu na světovém trhu dalším důležitým milníkem. V tomto roce došlo k převzetí amerického výrobce kabelů, společnosti General Cable, díky které společnost upevnila svoji pozici na trzích Severní a Jižní Ameriky, získala nebývalou stabilitu a bezkonkurenčně rozmanitou škálu produktů. Do nového desetiletí pak český výrobní závod úspěšně vstoupil s projektem JUMP, jehož cílem byl vývoj vysokoteplotních automotivních vodičů a se záměrem akreditace vlastní zkušební laboratoře dle normy ISO 17025 k provádění specializovaných testů, která proběhla na konci roku 2022.

Nová identita Prysmian Group

Poslední dvě významné události, které se nesmazatelně zapsaly na časovou osu vývoje české pobočky největšího výrobce kabelů na světě, byly změna obchodního názvu firmy z Velkého Meziříčí a zbrusu nová korporátní identita skupiny Prysmian Group, která lépe odráží její současnou strategii a cíle. Ke zmíněné změně zažitého obchodního názvu českého výrobního závodu z Draka Kabely, s.r.o. na Prysmian Kabely, s.r.o., došlo zápisem do obchodního rejstříku v květnu 2023 a byla s ní spojena řada administrativních změn. Dlouho očekávané omlazení korporátní identity, které bylo po zevrubné přípravě představeno široké veřejnosti v únoru 2024, přineslo kromě nového loga a svěžího vizuálu zároveň sjednocení komunikace značek Prysmian, Draka a General Cable pod zkráceným názvem Prysmian a oficiální závazek společnosti k dosažení uhlíkové neutrality a k transformaci směrem k trvalé udržitelnosti.

Jak se Vám tento článek líbil?
(2)
(0)
Odeslat