Vážení čtenáři a zákazníci,

tímto článkem se vracíme k tolik diskutovanému tématu týkajícímu se nekvalitních kabelů na trhu v ČR a SR. Díky vaší četné reakci na rozeslaný Newsletter AVK a díky pozitivním reakcím přímo k článku na webu AVK chápeme, že téma kvality je pro vás zajímavé a že dlouholetá činnost AVK v monitorování kvality trhu je pro vás prospěšná

Otevřená, férová a věcná výměna názorů

V návaznosti na uvedený článek jsme také diskutovali s generálním ředitelem společnosti Sonepar spol. s r.o., panem Ing. Jiřím Loudou, tento konkrétní případ a také hledali cestu, jak společně v budoucnu eliminovat další výskyt nekvality kabelářských výrobků na trzích v ČR a SR a zabránit tak nekalým praktikám nepoctivých výrobců, dodávajících do distribučních sítí.

Nekvalitní kabel byl dovezen importérem Allkabel s.r.o.

Pan generální ředitel v diskusi zdůraznil, že Sonepar spol. s r.o. v průběhu desítek let vždy dbá na kvalitu prodávaných výrobků a pečlivě buduje svoji značku seriózního a spolehlivého distributora elektrotechnických výrobků, přičemž vnímá jakoukoliv zjištěnou nekvalitu jako další impulz pro systémové zlepšení při výběru seriózních obchodních partnerů. Proto také pan Louda považuje za nezbytné uvést, že nekvalitní kabel od společnosti General Cavi se dostal do skladů Sonepar spol. s r.o. od importéra Allkabel, Skandinávská 989, Žebrák, což může kdykoliv řádně doložit. Je proto nutné čtenáře a zákazníky informovat, že nekvalitní kabel převzatý od společnosti Allkabel s.r.o. se může vyskytovat také ve skladech u ostatních distribučních společností v ČR a SR a odběratelé by proto měli věnovat pozornost výběru výrobce při nákupu v prodejních místech.

Sonepar spol. s r.o. a AVK společně proti nekvalitě

Pro zákazníky je potěšitelná skutečnost, že společnost Sonepar spol. s r.o. a AVK společně deklarovaly svůj neochvějný záměr aktivně a systémově působit na poli monitorování nekvality kabelářských výrobků na trhu i v distribučním řetězci tak, aby byl ochráněn obchodní partner i zákazník a nadále platilo, že dobré a spolehlivé jméno Sonepar spol. s r.o. a AVK je prvořadým zájmem obou institucí. O tom se budete moci průběžně přesvědčit na webových stránkách nás obou.

Jak se Vám tento článek líbil?
(11)
(0)
Odeslat