V závěru měsíce června 2023 se uskutečnilo setkání představitelů ČOI a AVK (Ing. Miroslav Trojan a Josef Rimeš), aby se posoudil stav kvality kabelů a vodičů distribuovaných na trhu v ČR za poslední období.

Na základě předložených konkrétních dat ověřených EZÚ z průběžného monitorování kvality kabelů ze strany AVK bylo konstatováno, že některé typy kabelů dostupné v běžných distribučních cestách na území ČR mohou vykazovat zásadní kvalitativní nedostatky a nemají odpovídající parametry.

Kritické jsou fotovoltaické i instalační kabely

Podle AVK se nekvalita výrobků týká v posledním období především fotovoltaických kabelů. Ty jsou v současné době velmi žádaným sortimentem pro všechny typy FVE, ale také běžně dostupných standardních instalačních kabelů typu CYKY nebo kabelů typu H05 VV-F, H0 5/7 RR/N – F. 
U uvedených typů kabelů je nejčastější hrubou chybou nekvalita, jako je činný odpor u mědi, výrazně nedodržené parametry splňující požadavky na elektrickou izolaci, nebo mechanické vlastnosti na izolaci i plášti kabelu. Všechny tyto ukazatele nekvality si koncový spotřebitel může ověřit velmi obtížně nebo nákladně a je odkázán na důvěru k výrobci a jeho prohlášení o shodě výrobku.

Společně ČOI a AVK proti nekvalitním kabelům

K omezení a následnému zamezení nekorektního jednání neseriózních výrobců a některých distributorů kabelů importující nekvalitní kabely na trh v ČR a s cílem ochránit koncového spotřebitele, se zástupci ČOI a AVK dohodli na dalším společném postupu spočívajícím v informování ČOI o nálezech nekvalitních výrobků a jejich výrobcích.
AVK bude i nadále pokračovat v systematické kontrole kabelů odebraných z distribuce na území ČR a zveřejňovat svá zjištění pro své čtenáře na webu AVK www.vyrobcikabelu.cz resp. www.vyrobcoviakablov.sk , přičemž bude neprodleně poskytovat podněty k šetření a exekutivnímu zákroku ze strany ČOI.

ČOI bude informace AVK využívat k provedení cíleného dozoru nad trhem a zařadí plošnou kontrolu kabelů a vodičů nabízených na trhu ČR do programu dozoru nad trhem.

Jak se Vám tento článek líbil?
(4)
(0)
Odeslat