Vážení čtenáři, partneři

Téma bezpečnosti, a zvláště té požární bezpečnosti, je skloňováno na všech úrovních a mnoha institucích i v mnoha činnostech na lokální, národní i mezinárodní úrovni. Smutné požární statistiky dokládají, že jde o závažné celospolečenské téma, které nelze podceňovat ani zlehčovat. Dokládá to také každodenní cílevědomá a pečlivá práce v členských organizacích AVK v oblasti vývoje, vzdělání, sledování kvality, enviromentálních cílů i informační činnosti. CPR nebo požární bezpečnost je tedy u výrobců kabelů každodenním „chlebem“, který je také formován novými poznatky získanými ve spolupráci s dalšími institucemi.

Proč je kabel s funkční odolností ŽIVOTNĚ důležitý 

Jednou ze spolupracujících institucí je Europacable, Brusel – sdružující národní asociace v EU (včetně AVK) a významné evropské výrobce kabelů, která společně s European Copper Institute provedla studii a připravila velmi užitečný dokument/manuál pro projektanty, výrobce, distribuční a instalační společnosti působící v kabelářském oboru. 

Tento manuál poskytuje srozumitelné vysvětlení důvodů a praktický návod pro projektanty, jak dimenzovat průřezy Cu vodičů u kabelů, které musí zůstat funkční při požáru, aby zajišťovaly dodávku elektrické energie do klíčových prvků (jako jsou nouzové osvětlení, sprinklery, intercom, požární uzávěry, evakuační výtahy, systémy odvětrávání, …) při extrémních teplotách vznikajících při požáru.
To vše při požadavcích na bezpečnostní třídu 30, 60, 90 a 120.

Stáhněte si svůj manuál 

Na poskytnutí dostatečného času pro únik či evakuaci osob z hořící budovy a zajištění maximálního možného času pro záchranné týmy je třeba myslet již při projektování, realizaci a údržbě staveb všeho druhu. Níže uvedené odkazy pro stáhnutí tohoto manuálu pomohou chránit životy, zdraví i majetek a je dobré je mít. Pro lepší porozumění jsou zpracovány v mnoha jazykových mutacích vč české i slovenské:

Nenechte příčinu požáru na kabelech

Jako celoživotní kabelář plně podporuji pomocný nadpis v manuálu: „Nenechte příčinu závady/požáru na kabelech“. Věřím, že uvedené informace přispějí k vyšší společenské i technické odpovědnosti všech uživatelů.

Článek vznikl se souhlasem Europacable a na základě PR: https://europacable.eu/news/joint-europacable-eci-campaign-on-fire-resistant-cables-on-safety-equipment/ 

 

Jak se Vám tento článek líbil?
(3)
(2)
Odeslat