V minulých měsících proběhla společná jednání mezi Asociací výrobců kabelů a vodičů ČR a SR (AVK) a Elektrotechnickým výzkumným a projektovým ústavem, a.s., Nová Dubnica (EVPÚ). Ústav se dlouhodobě zabývá zkouškami a posuzováním shody elektrotechnických výrobků v ČR a SR včetně kabelů a vodičů.

EVPÚ provádí posuzování shody v rámci autorizace vydané Úřadem pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví SR a Ministerstvem dopravy a výstavby SR dle zákonů a nařízení vlády SR. Uvedené aktivity EVPÚ plně korespondují se strategií a koncepcí AVK. Obě instituce spolupracují s důležitými vládními a nevládními institucemi a vytvářejí objektivní prostředí pro dotčený obor výroby, distribuci a použití kabelů. Uživatelům na českém a slovenském trhu přinášejí zvýšenou jistotu kvality nakupovaných kabelů a vodičů.

Pracovníci EVPÚ, ředitel zkušebny EVPÚ a vedoucí zkušebních laboratoří EVPÚ společně s předsedou AVK prodiskutovali a vyjádřili zájem o nalezení společného řešení při prosazování lepšího dohledu na kvalitu kabelů, které jsou umisťovány na trhy v ČR a SR.

Oba subjekty se dohodly, že v nadcházejícím období bude probíhat jednání o prohloubení komerční spolupráce na úrovni zkušebnictví mezi EVPÚ a jednotlivými členy zastoupenými v AVK. Paralelně budou navrženy kroky a iniciovaná jednání s kompetentními orgány v SR pro dosažení zlepšeného preventivního dohledu na kvalitu kabelů na slovenském trhu. Opatření se budou týkat kabelů realizovaných domácími i zahraničními výrobci a dovozci kabelů a vodičů.

Miroslav Trojan

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat