Vážení čtenáři,
jak jste již byli dříve informování na našich webových stránkách, AVK ve spolupráci s ČVUT (jmenovitě Fakultou dopravní a Fakultou elektrotechnickou) zahájila v únoru 2023 čtyřsemestrální vzdělávání. Studium s tématem „Kabely a kabelové soustavy“ je určeno převážně pro zaměstnance svých členů.

Dva dlouhodobé cíle vzdělávání

Cílem vzdělávání je jednak zvýšení odbornosti účastníků vzdělávání (posluchačů) pro kabelářský obor, nicméně z dlouhodobého hlediska jde o proces vedoucí k akreditaci kabelářského oboru v rámci standardních studijních oborů na ČVUT.

Krátké hodnocení ukončeného 1. semestru a ocenění

  • Posluchači kurzu jsou převážně techničtí pracovníci ve svých organizacích a všichni mají základní obecné základní znalosti o kabelech jako takových, takže se vlastně stali spolutvůrci budoucích akreditovaných programů, za což jim moc děkujeme a doufáme, že i nadále budou v tomto směru spolupracovat
  • Hodnotili jsme první semestr jak s posluchači, tak se zaměstnavateli a ohlasy byly pozitivní, jak ve smyslu obsahu přednášek, tak ve smyslu ostatních aspektů s kurzem souvisejících. Určitě v dalším semestru doladíme některé předané připomínky a formální aspekty ve smyslu sdílení přednášek/prezentací, či lepší soustředění prezenční výuky z hlediska dojíždění.
  • Předměty, respektive jejich pořadí v rámci semestrů, byly koncipovány tak, aby přinesly pro vysílající organizace maximální potenciál efektu v co nejkratší době, prosíme proto tyto organizace, aby se toto snažily využít.

Poděkování a zasloužené uznání posluchačům i přednášejícím

  • Úroveň a iniciativa posluchačů byla velmi vysoká, což ocenili i přednášející z ČVUT a velmi příjemná byla i atmosféra na prezenčních setkáních.
  • Velký dík a svým způsobem i obdiv patří početným účastníkům ze Slovenska a jejich docházce na prezenčních setkání.
  • Uznání a poděkování patří také přednášejícím, kteří byli ochotni předat své znalosti a letité zkušenosti velmi zajímavým způsobem posluchačům a velmi otevřeně odpovídali na jejich otázky, podněty i potřeby.

Úspěšnou akreditaci podpoříme propagací

Pro další období je však kromě udržení úrovně plánovaných předmětů myslet ještě na další aspekty, které jsou nezbytně nutné pro zajištění akreditovaných studijních programů na ČVUT a tím přípravu odborníků pro kabelářský průmysl.

  • Univerzita bude program akreditovat pouze, bude-li prokázána společenská poptávka po tomto druhu vzdělání. Onu společenskou poptávku nevytvoří nikdo jiný než samotní výrobci kabelů (především členové AVK) a navazující spolupracující organizace.
  • Dosud jsme z hlediska propagace a marketingu víceméně nebyli aktivní. Myslíme si ale, že po úspěšném prvním semestru si můžeme dovolit společně s vámi tuto aktivitu výrazně zvýšit tak, aby bylo během 2-3 let dosaženo plánované společenské poptávky.

Další ročník vzdělávání se již připravuje

  • Je nezbytně nutné připravit se na start dalšího ročníku, stanovit termín, zjistit zájem samotných členů asociace a volná místa případně nabídnou jejich zákazníkům, partnerským organizací nebo kabelovnám – nečlenům AVK.
  • Předměty je možné do budoucna rozšířit o témata týkající se výroby např. kabelové konfekce. Počty firem, které vyrábějí kabelovou konfekci jsou určitě vyšší než počet kabeloven samotných, což může výrazně zvýšit společenskou poptávku po vzdělávání v oboru.

Závěrem lze říci, že jsme přesvědčení o životaschopnosti tohoto vzdělávání, děkujeme ještě jednou všem, kteří se aktivně podíleli na zvládnutí prvního semestru a těšíme se na další pokračování.

Za garanty předmětů a AVK:

Miroslav Tesař, [email protected]

Dan Bachtík, [email protected]

Miroslav Trojan, [email protected]

 

Jak se Vám tento článek líbil?
(11)
(0)
Odeslat