TEKABEN s.r.o. se mění na TEKACABLE, s.r.o.

výrobce elektrických kabelů a vodičů se sídlem v jihočeských Dačicích. Zrod společnosti je psán od roku 2004, avšak nejzásadnější období ve vývoji společnosti začíná rokem 2016, kdy do společnosti vstoupili společníci Ing. Petr Novák a Ing. Milan Kohut. Od tohoto roku začíná společnost masivně investovat do nejmodernějších výrobních technologií, měřicích zařízení a v neposlední řadě také do výrobních prostor.

Na adrese Bílkov 119 vyrostla v průběhu let 2019-2020 moderní výrobní hala o rozloze více než 4.500 m2. Ruku v ruce s výstavbou haly proběhly investice do extruzních linek a technologického vybavení výroby kabelové konfekce. Firma nejen investicemi do technologií, ale také do Průmyslu 4.0 a zavedení bezpapírové výroby získala konkurenční výhodu při plnění požadavků zákazníků. Tento efekt úspěšně využila při vstupu na nové a náročné trhy jako jsou Německo, Rakousko, Itálie a Španělsko.  

Expandujeme na zahraničních trzích

Právě rozšíření obchodních aktivit v zahraničí byl jedním z důvodu, proč se vedení firmy v průběhu roku 2023 rozhodlo změnit název společnosti na TEKACABLE, s.r.o.

Touto změnou chceme snadněji identifikovat naše produktové zaměření v rámci získávání zákazníků z globálního trhu.  Proces změny názvu byl ukončený k 1. 12. 2023, od té doby je platný nový název společnosti. Ostatní údaje zůstali nezměněny a věříme, že tento článek pomůže zamezit případným nedorozuměním.

Výrobní sortiment stále rozšiřujeme a trváme na 100% kvalitě  

Našimi hlavními produkty jsou flexibilní jednožilové a více-žilové vodiče a kabely. V této oblasti nabízíme široké spektrum výrobků z lanované i pevné mědi v kombinaci s různými izolačními materiály jako jsou PVC, PE, TPU, PP, PA, XLPE, HFFR, TPE. Další skupinou výrobků jsou flexošňůry a kabelové svazky.

Naše výrobky procházejí 100% výstupní kontrolou a jsou dle potřeb certifikovány akreditačními společnostmi. 

V horizontu příštích let naše společnost plánuje další investice do vybavení výroby a připravujeme výstavbu nové výrobně-skladové haly. Po dokončení výstavby bude společnost disponovat celkovou výrobní plochou do 8.000 m2.

Jsme připraveni na trvalý a hodnotný vztah

Neustále se snažíme pracovat na kvalitě našich výrobků a služeb a tím budovat trvalý vztah se zákazníky.
Kdokoliv se může na nás obrátit se svými požadavky, návrhy a dotazy přímo nebo prostřednictvím našich webových stránek  www.tekacable.com nebo prostřednictvím webových stránek AVK www.vyrobcikabelu.cz , kde jsme řádným aktivním členem.

Jak se Vám tento článek líbil?
(4)
(0)
Odeslat