Vychádzajúc zo základného rozdelenia káblov na silové (prenos elektrickej energie) a oznamovacie (prenos dát) vychádzajú aj pravidlá kódovania pre označovanie káblov, ktoré sa skladajú z kombinácie znakov a číslic. Ide o veľmi rozsiahlu tému, preto by som začal kódovým označením silových káblov na pevné uloženie oheň nešíriace, so zníženým obsahom halogénov aj s požiarnou spôsobilosťou (tzv. káble LSZOH, HFFR ..).

Význam kódu v označení káblov:

1 ZNAK – Menovité napätie
1 0,6/1kV

2 ZNAK – Materiál pre jadro vodiča
C (meď); A (hliník)

3 ZNAK a 5 ZNAK – Materiál izolácie a plášťa
H (nezosietený bezhalogéhový a oheň retardujúci materiál); X (zosietený polyetylén – XLPE);
HX (nezosietený bezhalogéhový a oheň retardujúci materiál), S (silikónová izolácia).

4 ZNAK – Prevedenia kábla
K (kábel pre pevné uloženie)

6 ZNAK – Špecifická požiarna odolnosť 180 minút podľa STN IEC 60331 (obdoba ČSN)
R (bez odolnosti); V alebo V180 (s odolnosťou)

7 ZNAK – Počet vodičov a ich farebný kód podľa STN 34 7411 (ČSN 33 0166)
5-J (päťvodičový kábel so žlto-zeleným vodičom); 5-O (bez žlto-zeleného vodiča).

8 ZNAK – Nominálny prierez jadra vodiča a jeho konštrukciu
2,5 RE (prierez 2,5 mm2, plné jadro kruhového priemeru); 16 RM (prierez 16 mm2, lanované jadro trieda 2, kruhového priemeru); 70 SM (prierez 70 mm2, sektorové lanované jadro trieda 2).

9 ZNAK – Požiarna spôsobilosť (funkčná odolnosť káblových systémov pri požiari)
PS90 (90 min. podľa STN 92 0205); P90-R (90 min. podľa prČSN 73 0895)

10 ZNAK – Trieda reakcie kábla na oheň v zmysle EN 13501-6
B2ca až Fca

11 ZNAK – Doplnková klasifikácia v zmysle EN 13501-6
sx – doplnková klasifikácia charakterizujúca tvorbu dymu, napr. s1, s2, s3
dx – doplnková klasifikácia na tvorbu horiacich kvapiek/častíc , napr. d0, d1, d2
ax – doplnková klasifikácia na kyslosť a vodivosť splodín horenia napr. a1, a2, a3

Niektoré príklady označenia káblov:

1-CXKH-R 7-O x 1,5 Eca
1 ZNAK 2 ZNAK 3 ZNAK 4 ZNAK 5 ZNAK 6 ZNAK 7 ZNAK 8 ZNAK 9 ZNAK 10 ZNAK 11 ZNAK
1 C X K H R 7-0 1,5 RE Eca
1-CXKH-V180 5-J x 2,5 RE PS90 B2ca-s1,d0,a1
1 ZNAK 2 ZNAK 3 ZNAK 4 ZNAK 5 ZNAK 6 ZNAK 7 ZNAK 8 ZNAK 9 ZNAK 10 ZNAK 11 ZNAK
 1  C  X  K V180   5-J  2,5 RE  PS90  B2ca  S1,d0,a1 

 

Pallo Jozef, ELKOND HHK a.s., SK- Trstená

Jak se Vám tento článek líbil?
(1)
(0)
Odeslat