Vážení čtenáři webu AVK,

současná koronavirová situace výrazně ovlivnila zaběhnutý celospolečenský život ve všech oblastech a zdálo by se, že vám nemá naše AVK co předložit nového. Mohu vás ale ubezpečit frází klasika, že „opak je pravdou“. Kabelářský život se vůbec nezastavil, experti nepolevují v inovacích a vývoji nových výrobků pro všechny segmenty trhu. Výroba se operativně přizpůsobila poptávkám a požadavkům zákazníků při dodržování vládních nařízení, přičemž žádný výrobce nesáhl k masivnímu propouštění zaměstnanců. AVK nadále monitoruje kvalitu kabelů na trzích a poskytuje podněty příslušným exekutivním orgánům k vaší ochraně a neváhá prezentovat svoje zjištění prostřednictvím webu AVK, aby se k vám varování a informace o nekalých praktikách dostávaly co nejdříve touto efektivní cestou. Proto bych vás rád vyzval, abyste navštěvovali i nadále webové stránky AVK www.vyrobcikabelu.cz nebo www.vyrobcoviakablov.sk, kde jsou stále doplňovány zajímavé informace a články z kabelářského oboru a života. Vaše podněty budou pro všechny přínosné.

Experti členských organizací AVK i nadále pracují na vzniku nových národních i mezinárodních výrobkových norem a stejně tak na překladu přijatých norem pro oba naše státy a spolupráce s Agenturou ČAS a ÚNMS SR je pro ně i nadále běžnou součástí pracovního dne.

Za vaši pozornost také stojí vzdělávací aktivita Europacable Brusel, která ve spolupráci rovněž s naší AVK v připravila ucelenou informační a vzdělávací kampaň v národních jazycích pro tolik diskutovanou tématiku CPR – viz https://cpr.europacable.eu/cs nebo https://cpr.europacable.eu/sk.

Jediné, co jsme museli s odložit na podzimní termín, byla připravovaná a očekávaná 1. konference o kabelech.

Úspěšný den, a hlavně rozvahu, trpělivost a pevné zdraví vám do dalších dnů přeje

Ing. Miroslav Trojan

předseda Asociace výrobců kabelů a vodičů

Jak se Vám tento článek líbil?
(3)
(0)
Odeslat