1. Tvary jader vodičů

Kruhové – nejčastější tvar jádra.

Sektorové – jádra jednotlivých žil mají tvar kruhových výsečí pro lepší vyplnění prostoru kabelu, nevýhodou je nehomogenní pole, používá se výhradně v rozvodech
nízkého napětí.

Trubkové – možnost chlazení.

Obdélníkové – hlavně pro holé vodiče a přípojnice.

Trolejové – vodič má charakteristický tvar, na bocích má drážky k upevnění úchytů.

Obr. 1: Tvary jader vodičů

2. Provedení jádra

Plné jádro – je tvořené kompaktním materiálem a používá se pro menší průřezy.

Složené jádro – průřez je tvořen jednotlivými lanky, což zaručuje lepší tvarování a značné
omezení skinefektu.

Obr. 2: Provedení jader vodičů

3. Označení tvaru jádra a jejich určení :

RE
– kulatý jednodrátový
– výroba kabelů a vodičů malých a středních průřezů pro pevné uložení

RM
– kulatý mnohodrátový
– výroba kabelů a vodičů středních a velkých průřezů pro pevné uložení

RF
– kulatý mnohodrátový s jemným lanováním
– výroba kabelů a vodičů všech průřezů pro pohyblivé uložení

RMV
– kulatý mnohodrátový komprimovaný (válcovaný)
– výroba kabelů středních a velkých průřezů od 25mm2 pro pevné uložení

SE
– sektor jednodrátový
– výroba kabelů středních a velkých průřezů z hliníků do 240mm2 pro pevné uložení

SM
– sektor mnohodrátový, komprimovaný (válcovaný)
– výroba kabelů středních a velkých průřezů od 35mm2 pro pevné uložení

Tvary vodičů

Obr. 3: Tvary jader vodičů

 

Ing. Radek Vrzal, leden 2019

Zobrazit celý článek