Současný vizuál značky KDP

Svými dlouholetými zkušenostmi se Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o. již tradičně řadí k renomovaným evropským výrobcům kabelů, avšak až mohutnými investicemi z posledních let si firma získala postavení mezi nemnoha evropskými producenty, kteří disponují nejnovějšími technologiemi. 

Něco málo z historie…

Historie dnešní Kabelovny Děčín sahá až do začátku 20. století, kdy vznikl v Podmoklech pobočný závod Bergmannových závodů v Berlíně. Kromě slévárny s kovohutěmi, strojírnou a elektrárnou byla součástí velké firmy také kabelovna. Ta se díky obrovské konjunktuře rychle rozšířila a později osamostatnila. 

Za celou svou historii Kabelovna změnila mnohokrát své majitele, byla např. součástí Křižíkových závodů nebo státního podniku Kablo. Po celou dobu se výroba metalických kabelů vyvíjela s ohledem na požadavky doby a stále si udržovala vysoký standard kvality.  

Kabelovna (cca 1930) ještě před velkým požárem

Vysoká erudice zaměstnanců Kabelovny pomohla už v roce 1988 zahájit výrobu optických kabelů, které se podílely na tehdejších významných stavbách: pražského Metra, jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice či tranzitního plynovodu. Konstrukce a parametry optických kabelů se logicky lišily od těch dnešních, ale na svou dobu to byly kvalitní výrobky.

100 let výroby v Děčíně

Důležitým milníkem se stal rok 2002. Tehdy proběhly velké investice do technického vybavení a pod značkou KDP se začaly vyrábět zcela nové typy optických kabelů. Zvyšující poptávka přinesla modernizaci a rozšířená kapacita výroby optických kabelů v letech 2009 – 2011 tak jen podtrhla 100 let výroby kabelů v Děčíně. 

Kabely na míru

Další „výkonnostní“ skok nastal v roce 2017. Nové stroje navýšily objem optických kabelů natolik, že se staly dominantním exportním artiklem. Dlouholeté zkušenosti a moderní technologie pomohly nově zahájit i výrobu speciálních kabelů na míru. Tzv. zákaznické konstrukce jsou speciálním projektem, kdy konkrétní zákazník zadá požadovaný design, KDP kabel vyvzoruje, odzkouší a nakonec „na míru“ vyrobí.

A jaké kabely se v Děčíně vyrábí?

Výrobu optických kabelů lze obecně rozdělit na tzv. suché kabely a kabely s gelovými trubičkami. Mezi suché kabely patří především typy simplex, duplex, breakout, drop a distribuční kabel. Kabely s vlákny uložené v PBT trubičce s gelem členíme na jednotrubičkové a vícetrubičkové. Splétané mohou být ve dvou či třech vrstvách, plášť může být jeden či jich může být více. Armování lze uskutečnit kovovými dráty, plastovými FRP prvky nebo ocelovou korugovanou páskou. Speciální možností jsou hybridní kabely, kde se kombinují optická vlákna a měděné žíly. Nejnovějším trendem je certifikace kabelů pro vyšší třídu CPR, která zaručuje větší odolnost kabelů proti požáru.

Optický kabel ZN01 s certifikací CPR

Dnes čítá portfolio optických kabelů více než 550 typů různých konstrukcí a neustále se zvyšuje. Výhody moderních optických kabelů jsou jednoznačné – obrovská informační kapacita, přenosová rychlost, malé rozměry, nízká hmotnost, možnost dálkových přenosů bez nutnosti zesilovat signál, snadnější manipulace, menší poloměry ohybu a vyšší bezpečnost. Další důležitou vlastností je, že optické kabely nejsou citlivé na elektrické a magnetické rušení. Díky všem těmto výhodám optické kabely postupně nahrazují všechny typy kabelů metalických.  V nejbližší budoucnosti „optika“ zcela jistě převládne.  Proto jsme v Kabelovně za posledních 20 let výrazně investovali právě do technologií výroby pro optické kabely. 

KDP dnes vlastní všechny potřebné certifikáty jakosti a kvality ISO, systém výroby s pomocí QR kódů pomáhá rychle a přehledně řešit výrobu a expedici. Každý rok probíhají audity, jak ze strany ISO, tak od některých zákazníků. Máme vlastní zkušební laboratoř, kde kabely podrobujeme všem potřebným mechanickým a enviromentálním zkouškám. Zákazníkům tak můžeme garantovat vysoké parametry i špičkovou kvalitu všech kabelů ve značkou KDP. 

O dalších členech AVK se dočtete zde.

 

Jak se Vám tento článek líbil?
(1)
(0)
Odeslat