Končící rok 2018 tradičně vyvolává myšlenky a nálady spojené s přípravami vánočních svátků a rovněž k prvnímu krátkému profesnímu ohlédnutí za uplynulým rokem.

Již 15 let roste vaše důvěra ve členy AVK

Jménem svým a jménem Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR bych i já chtěl poděkovat všem, kteří společně s námi pomáhali formovat složitý a moderní kabelářský obor v ČR a SR, poskytovali a také vstřebávali podněty vedoucí k jeho rozvoji a ve všech jeho klasických i speciálních oblastech. Jako důkaz poctivě odvedené práce může posloužit mimo jiné to, že AVK již funguje a úspěšně rozvíjí svoji členskou základnu a tolik potřebné působení ve svém oboru v tuzemsku i zahraničí od roku 2003, kdy byla oficiálně zapsána a registrována. Těchto 15 let systematické, etické a cílevědomé práce na trhu se jistě promítlo do rostoucí důvěry v členy AVK, tj. výrobce kabelů a vodičů, kteří mají ucelenou nabídku svých výrobků a služeb pro veškeré aplikace potřebné ve společnosti, kde žijeme a na jejich kvalitu je spolehnutí.

Vážíme si vašeho trvale rostoucího zájmu o internetové stránky www.vyrobcikabelu.cz nebo www.vyrobcoviakablov.sk.

V kvalitě nepolevíme…

Chtěli bychom vás ujistit, že ani v budoucnosti dále setrváme ve svém úsilí zaměřeném nejen na sledování a dodržování kvalitativních standardů na trhu v ČR a SR. Předpokládám, že vás jistě zaujme článek o podpoře státních institucí, která se podařila dohodnout na půdě Senátu ČR, což si můžete přečíst v našem kabelářském zpravodaji. Určitě nepolevíme ani v propagaci poctivého a profesionálního postoje výrobců a distributorů kabelářských výrobků v ČR a SR, které např. chystáme pro veletrh Ampér v březnu 2019, kam vás srdečně již nyní zveme na odbornou přednášku tématicky směřovanou k objasnění kvalitativních potíží a záludností, které v našem kabelářském oboru jsou stále více rafinovanější a obtížně odhalitelné pro spotřebitele.

 

Vážení čtenáři, přeji vám, abyste přípravy na vánoční svátky zvládli všichni bez zbytečného stresu a našli spokojenost, souznění a klidné chvíle odpočinku a rozjímání v nadcházejících vánočních dnech a vstoupili do roku 2019 s pevným zdravím a pohodou.

 

Hodně štěstí přeje

Ing. Miroslav Trojan

Předseda AVK

Jak se Vám tento článek líbil?
(1)
(3)
Odeslat