Obsahom je zoznam skúšobných metód pre jednotlivé triedy reakcie na oheň elektrických káblov a ich vysvetlenie.
 

Trieda c)

Skúšobné metódy

EN ISO 1716

EN 50399 a)

EN 60332-1-2

EN 61034-2

EN 60754-2

Aca

X

B1ca

  X b)

X

X

X

B2ca

X

X

X

X

Cca

X

X

X

X

Dca

X

X

X

X

Eca

X≤ 425mm

Fca

X≥425mm

 

a) EN 50399 obsahuje všetky informácie, predtým označované ako FIPEC20 Scenár 1 a FIPEC20 Scenár 2.

b) Pre triedu B1ca platia v EN 50399 osobitné skúšobné podmienky.

c) Klasifikačné kritéria reakcie na oheň sa uvádzajú v EN 13501-6.

Skúšobné metódy – EN 60332-1-2

Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru.

Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň.

 • základná skúšobná metóda pre triedy B1ca až Fca
 • pôsobenie skúšobného plameňa trvá 1 minútu
 • slúži na určenie dĺžky zuhoľnatenej časti samostatného kábla

 

Skúšobné metódy – EN 50399

Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru.

Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa. Skúšobné zariadenia, postupy, výsledky.

 • skúšobná metóda pre triedy B1ca až Dca
 • pôsobenie skúšobného plameňa trvá 20 minút
 • slúži na určenie dĺžky zuhoľnatenej časti káblov vo zväzku a množstva a rýchlosti uvoľňovania tepla a dymu

     

Doplnkové klasifikácie

Pre triedy B1ca , B2ca, Cca, Dca sa stanovujú doplnkové klasifikácie podľa uvedených skúšobných metód:

s (smoke) – EN 50399
tvorba dymu (s1, s2, s3)

EN 61034-2
(s1a, s1b) optická hustota dymu

d (drops) – EN 50399
tvorba horiacich kvapiek/častíc (d0, d1, d2)

a (acidity) – EN 60754-2
acidita a konduktivita splodín horenia (a1, a2, a3)

Skúšobné metódy – EN 61034-2

Meranie hustoty dymu pri horení káblov za definovaných podmienok. Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky

 • skúšobná metóda pre triedy B1ca až Dca s doplnkovou klasifikáciou s1
 • káble sa spaľujú v komore počas 40 minút
 • hodnotí sa množstvo pohlteného svetla dymom medzi zdrojom a detektorom
 • s1a nesmie klesnúť pod 80% ; s1b medzi 80 % až 60 %
 • slúži na určenie optickej hustoty dymu(priehľadnosti) horiaceho kábla – dôležitý parameter pre evakuácii osôb počas požiaru v budovách

Skúšobné metódy – EN 60754-2

Skúška plynov vznikajúcich pri horení materiálov z káblov. Časť 2: Stanovenie acidity (meraním pH) a konduktivity

 • vzorky plášťa a izolácie sa spaľujú v skúšobnom zariadení a splodiny sú vedené do destilovanej vody
 • následne sa určuje pH a vodivosť vzniknutého vodného roztoku
 • pre a1 je pH >4,3 a vodivosť < 2,5μS/mm (bezhalogénový kábel)
 • dôležitý parameter na ochranu zdravia (množstvo vzniknutého HCl) a vplyvu na škody počas horenia (poškodenie konštrukcie  stavby)

Trieda reakcie na oheň B2ca- s1,d1,a1

 • poškodená dĺžka pri šírení plameňa ≤ 1,5 m
 • celkové uvoľnené teplo počas trvania skúšky ≤ 15 MJ
 • najvyššia hodnota rýchlosti uvoľňovania tepla ≤ 30 kW
 • index rýchlosti rozvoja požiaru ≤ 150 Ws-1
 • s1 – celkové množstvo tvorby dymu  ≤ 50 m2
  maximálna hodnota rýchlosti tvorby dymu ≤ 0,25m2 /s
 • d1 – kvapky zhasnú do 10s
 • a1 –  pH >4,3 a vodivosť < 2,5μS/mm
   

Ing. Peter Homola, expert Centra technické normalizace AVK a zkušený pracovník firmy Elkond HHK, a.s. 

Text pochází z přednášky Ing. Homoly, kterou přednesl na veletrhu AMPÉR 2018.

Kompletní prezentace ke stažení

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat