Vážení spotřebitelé a čtenáři,

uplynul první měsíc roku 2024 a já musím vaši pozornost bohužel opět upoutat na oblast kvality kabelářských výrobků vyskytujících se na našich trzích. Hned první článek roku 2024 v našem Zpravodaji se týkal nekvalitních kabelů 1- AYKY od běloruského výrobce Energocomplekt a nyní se jedná o prodlužovací přívody. 

Prodlužovací přívody s čínskými kabely dlouhodobě nevyhovují

Při dlouhodobém odebírání vzorků kabelů z trhu v ČR a SR zachytila AVK opakovaně nekvalitní prodlužovací přívody uvedené na trh v ČR a SR společností EMOS spol. s r.o. Nekvalita se týká použitých harmonizovaných kabelů řady H05 VV-F.


Použité kabely na uvedených prodlužovacích přívodech byly vyrobeny v Čínské lidové republice, konkrétně u výrobců CIXI Yanpu a CIXI Donggong, a vzhledem k opakovaným závažným kvalitativním odchylkám od požadavků harmonizované normy vnímáme již tyto výrobce za velmi nespolehlivé. O svém postoji a zjištěních jsme informovali samotné výrobce v Číně, ale hlavně společnost EMOS spol. s r.o., která výrobky uvádí na trh a nese zodpovědnost za kvalitu a případné důsledky újmy na zdraví a majetku vás, uživatelů tohoto běžného produktu.


O nekvalitních prodlužovacích přívodech zachycených v distribučním řetězci OBI jsme vás informovali a varovali před jejich používáním na našem webu v článku ze dne 27. 4. 2021. Nyní byly prodlužovací přívody zakoupeny u distribuční společnosti Hagard-Hal a opět měly nevyhovující kvalitu použitých kabelů. 

Opět společnost EMOS spol. s r.o. 

Ve všech třech oficiálně zachycených případech byla písemně naší AVK informována společnost EMOS spol. s r.o., která uvádí výrobky na trh v ČR a SR. Společnosti EMOS byly průběžně poskytnuty veškeré informace a také všechny oficiální protokoly od EZÚ z let 2020, 2021 a 2023, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění nebo omylu a mohla proběhnout řádná náprava.

SOI podán podnět k prošetření

Protože v posledním případě byly nekvalitní prodlužovací přívody oficiálně zakoupeny v distribuční síti Hagard-Hal Nitra, tak AVK současně podala SOI na Slovensku oficiální podnět k prošetření a stažení výrobků z trhu.
Také vzhledem k dlouhodobě neuspokojivému trendu vývoje kvality kabelů a vodičů na trzích v ČR a SR jednáme s ČOI a SOI o provedení opakované plošné kontroly běžně dostupných kabelů v distribuční síti s jediným cílem: Ochránit vás – koncové uživatele – před zdraví a majetek ohrožujícími kabelářskými výrobky a výrobci.

VDE výrobcům odebere svoji značku HAR

Díky tomu, že jde již o opakovaný a oficiálně doložený případ nekvality výrobců harmonizovaných kabelů v Číně, obrátila se AVK na centrálu VDE v Německu, aby odebrala dotčeným výrobcům v Číně značku HAR ze svých výrobků a neumožnila jim dále klamat odběratele. Samozřejmě VDE obdržela oficiální protokoly z měření vydané EZÚ. 

Přejeme sobě i vám, aby články o nekvalitních výrobcích a nespolehlivých výrobních společnostech nebyly tak časté.

Jak se Vám tento článek líbil?
(6)
(8)
Odeslat