Stejně jako počátkem každého roku i tentokrát bych vás rád tímto prvním newsletterem v roce 2019 informoval o stále rostoucích aktivitách AVK na poli tvorby, vývoje a aplikací kabelářských výrobků a představil vám iniciativy v oblastech normotvorby, dohledu nad kvalitou výrobků na trhu a rozvíjející se spolupráci s partnerskými institucemi doma i v zahraničí.

Věřím, že si následující informace pohodlně rozkliknete na neustále aktualizovaných webových stránkách AVK www.vyrobcikabelu.cz nebo na www.vyrobcoviakablov.sk a shledáte informace za osobně i profesně prospěšné.

Nejdříve chci s potěšením informovat o rozšíření členské základny AVK o významného producenta kabelů – společnost NKT, s.r.o., která svým širokým sortimentem vyráběným v tuzemsku i zahraničí nabízí produkty pro energetické, datové, telekomunikační, signální a další aplikace ve všech oblastech běžného i speciálního použití. O rozvoji společnosti NKT, s.r.o., stejně jako dalších členů AVK vás budeme postupně informovat na našich webových stránkách.

Dále bych vás chtěl opět pozvat na brněnský veletrh Ampér, kam připravila AVK přednášku dne 21.3.2019 v 11:00 hod do Konferenčního centra BVV, sál C na skutečně třaskavé téma týkající se kvality kabelů a aktivit AVK vedoucí k ochraně spotřebitele. Dozvíte se a také uvidíte příklady nekvality kabelů, které se na trhu objevují, co vám mohou všechno způsobit a kterým výrobcům je lépe se vyhnout. Budeme vás informovat, jaké kroky se nám podařilo učinit ve spolupráci se státními institucemi  v preventivní práci. Na přednášku jste touto cestou srdečně zváni.

Dovoluji si také upozornit na dokončenou registraci Ochranné známky AVK na Úřadech průmyslového vlastnictví v ČR a SR, o čemž detailněji hovoří náš článek na webu AVK. Věřím, že vás zaujme nově publikovaný článek o kabelech a vodičích, které pravidelně využíváte ve svých automobilech. Mimochodem, víte, že jich tam máte důmyslně skrytých až několik kilometrů?

Jak se Vám tento článek líbil?
(4)
(4)
Odeslat