Společnost Lamela Electric,a.s., Kabelovna Chýše rozeslala velkoobchodům s kabely komerční sdělení s výše uvedeným názvem. V něm sděluje, že v poslední době uvedla na trh inovované typy ohniodolných kabelů (1-CSKE-V a JSFE-V), kde dříve používanou skloslídovou pásku na jádře kabelu nahradila silikonovou izolací.

Jako hlavní přednost inovovaných typů uvádí „snížení rizik poškození zdraví pracovníků,kteří kabely instalují“ (celý leták viz dole)

Vzhledem k tomu, že některé informace uvedené v tomto sdělení jsou nekorektní a zavádějící připravila Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR expertní stanovisko k této problematice:

Vyjadrenie Asociace výrobců kabelů ČR a SR k článku autorov z Lamely Chýše s názvom „Bezhalogenové kabely se silikonovou izolací – bezpečná volba zákazníka“

Každý výrobca alebo distribútor výrobkov má snahu predstaviť širokej verejnosti, predovšetkým však svojim zákazníkom nové produkty, vyzdvihnúť ich prednosti a vzbudiť záujem o ich kúpu. Niekedy je súčasťou tejto kampane aj porovnanie s podobnými výrobkami, ktoré sú už etablované na trhu, spravidla tak býva v prípade, že na trh prichádza zásadne nový typ alebo konštrukcia výrobku.

Bezhalogénové káble so silikónovou izoláciou funkčné v požiari však ako prvý uviedol na český a slovenský trh iný výrobca – PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s.r.o. niekedy v rokoch 2008 – 2009 a vo svojom portfóliu ich majú minimálne ďalší dvaja členovia našej asociácie už niekoľko rokov. Žiaden z nich nikdy nespochybňoval porovnateľnú kvalitu, bezpečnosť a použiteľnosť pre výrobcami deklarované aplikácie aj káblov s inou konštrukciou izolácie – kombináciou sklosľudovej pásky a polymérnej izolácie. Viacerí dokonca ponúkajú variantne obidve konštrukcie izolácie pre vybrané konštrukcie káblov pre napätia do 1 kV s požadovanou funkčnosťou v požiari podľa normy IEC 60331, prípadne iných noriem alebo predpisov. Spravidla to súvisí s tým, ktorú konštrukciu káblov má výrobca alebo distribútor pre danú požiadavku odskúšanú, pretože väčšina takýchto testov, vykonávaných autorizovanou skúšobňou vyžaduje významné časové aj finančné náklady.

Zmienený článok autorov Lamela Chýše je o to nepochopiteľnejší, že minimálne do júna 2016 káble s kombinovanou izoláciou so sklosľudovou páskou a polymérnou izoláciou vyrábali aj v tejto kábelovni.

Samotný článok je účelovo spracovaný propagačný materiál s nízkou odbornou úrovňou, ale nebezpečnými vyhláseniami. Viaceré technické nepresnosti a polopravdy, uvedené v časti „Zásadní přínos při použití kabelů se silikonovou izolací žil“ je možné spresniť alebo doplniť, ale za mimoriadne neprijateľné a nebezpečné považujeme predovšetkým vyhlásenie v prvej časti článku o možných zdravotných rizikách pre ľudí, manipulujúcich s káblami.

Šíreniu takýchto vyhlásení treba zabrániť, pretože môžu vážne znepokojiť menej informovanú verejnosť, ktorá prichádza do styku s týmito káblami a nevie, že podľa údajov z Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je potenciálna škodlivosť sklosľudy na úrovni bežného prachu a koncentrácia jej voľných častíc v kábli aj pri manipulácii s ním významne nižšia, ako prachu v ovzduší.

J. Sulová, za TT AVK (oktober 2016)

Jak se Vám tento článek líbil?
(1)
(0)
Odeslat