Europacable, zástupce předních evropských výrobců vodičů a kabelů, požaduje od dodavatelského řetězce odpovědný a transparentní přístup k nápravě celosvětového narušení dodávek surovin.

Vodiče a kabely jsou pro evropskou energetickou soustavu a komunikační infrastrukturu zásadní. V současné pandemii je fungování komunikační infrastruktury životně důležité pro bezproblémovou činnost našich společností.

V souladu s tím však jakékoli narušení schopnosti evropských výrobců vodičů a kabelů dodávat své produkty zákazníkům včas, ohrožuje evropskou energetickou bezpečnost a ohrožuje spolehlivost evropské komunikační a datové infrastruktury.

Uznáváme současné výzvy, kterým čelí všichni dodavatelé, včetně členů Europacable, avšak za účelem vhodnějším zvládnutí těchto okolností vyzývá Europacable dodavatele v odvětví vodičů a kabelů, aby:

1) Přijali odpovědnost, kterou mají za zajištění bezproblémového fungování elektrické a komunikační infrastruktury v Evropě.

2) Aby nevyhnutelná přerušení dodávek surovin byla sdělena odběratelům včas a transparentně, jak je to jen možné, včetně podrobného vysvětlení, proč přerušení dodávek nastanou a jak dlouho se předpokládá, že budou trvat.

Tím umožníte společnostem, které jsou členskými organizacemi Europacable, komunikovat zodpovědně a efektivněji se svými zákazníky. To je důležité, protože tyto organizace jsou v konečném důsledku odpovědné za bezpečnost a bezproblémovost energetických zdrojů a bezproblémové telekomunikační a datové připojení evropských domácností a podniků.  Pouhý odkaz na přerušení dodávek surovin způsobené „vyšší mocí“ je nedostatečný k zajištění důvěry trhu, zejména za pandemických okolností, které v současné době čelíme.

Pro další informace případně kontaktujte: Alberto Lampasona, ředitel pro veřejné záležitosti, [email protected]

 

Volný překlad z VÝZVY od Europacable, Brusel

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat