NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 (dále „CPR“) je dokument, který byl přímo přejat všemi státy Evropské unie.

CPR se týká stavebních výrobků, které jsou opatřeny CE značkou.

CPR vstoupilo v platnost 1.7.2013 a ukládá výrobcům stavebních výrobků vypracovat prohlášení o vlastnostech, pokud je na trh uváděn stavební výrobek, pro který je stanovena harmonizovaná norma nebo který je v souladu s evropským technickým posouzením. Kabel je stavebním výrobkem pokud je trvale integrován do staveb (budov, tunelů apod.) a jsou tak ovlivněny vlastnosti týkající se jejich požární odolnosti. Hlavním standardem pro tento aspekt je připravovaná norma EN 50575, ve které budou přesné údaje pro prohlášení o vlastnostech a pro posuzování stálosti vlastností kabelů. Proces tvorby této normy je v současné době v závěrečném hlasování, vydání se předpokládá počátkem roku 2015.

Výrobci kabelů nemohou tedy do té doby vydávat na své výrobky prohlášení o vlastnostech dle tohoto nařízení.

Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR (AVK) jedná s ÚNMZ Praha (který je oznamujícím orgánem dle výše uvedeného nařízení) jakým způsobem překlenout dobu než budou vydány příslušné harmonizované normy.

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat