Vážení čtenáři,

pravidelně vám předkládáme v našem webovém Zpravodaji AVK články s vysoce odbornou tématikou, informacemi z odborného vzdělávání nebo novinky z kabelářského oboru. Bohužel vás stále častěji informujeme i o zjištěních vyplývajících z nedisciplinovanosti některých kabelářských výrobců a importérů, pokud se jedná o dodržování kvalitativních parametrů u výrobků dostupných na trhu v ČR a SR.

Každý chybuje, AVK kontroluje …

Pokud se výrobci přihodí, že přes veškerou snahu dodá na trh výrobek s obtížně čitelným popisem, částečně opomenutým značením nebo jiným méně závažným nedostatkem, který nemá skutečně zásadní vliv na funkčnost výrobku a bezpečnost uživatele nebo dopad na životní prostředí, neděláme při namátkových kontrolách na trhu žádné negativní závěry z takových „drobných“ nedostatků.

Pokud však AVK zachytí při namátkové kontrole běžně používaných kabelů pro fotovoltaické elektrárny všech velikostí nekvalitní výrobky, musí zareagovat a také informovat vás, koncové uživatele, kteří instalujete, nebo se chystáte instalovat tyto kabely. O potížích s uvedeným sortimentem varoval již v průběhu června ve svém článku také expert na kvalitu, pan Rimeš, alarmujícím zjištěním, že z 20 zkoušených fotovoltaických výrobků POUZE 4 vyhověly!

Upozornění na nekvalitní dodávky fotovoltaických kabelů

Tentokrát navíc musím varovat před konkrétními dodávkami fotovoltaických kabelů typu H1Z2Z2-K od výrobce General Cavi, Via Dell Industria 22, 48017 Lavezzola, Itálie. Zkoumaný výrobek průřezu 1 x 6 mm2 byl oficiálně zakoupen společně s několika dalšími solárními kabely v distribuční společnosti

Sonepar s.r.o. Hradec Králové IC 47450436 v prodejně v Hradci Králové. Uvedený typ kabelu byl přezkoušen ve zkušebnách, a protože vykazoval zásadní kvalitativní nedostatky v mnoha parametrech, byl předán k oficiální verifikaci na EZÚ Praha k provedení nezávislých zkoušek, které zásadní chyby v kvalitativních elektrických i mechanických parametrech potvrdily. Použití takových kabelů při fotovoltaických instalacích je nepřípustné, protože mohou vážně ohrozit majetek, zdraví i funkčnost a jejich zakoupení ani instalaci určitě nedoporučujeme.

ČOI byl podán podnět k prošetření

Samozřejmě jsme výrobce objektivně informovali o zjištěných nedostatcích na uvedeném produktu a zároveň podali podnět na ČOI k prošetření s žádostí o nařízení stažení nevyhovujícího výrobku z distribuční sítě.
Nicméně na vás milí čtenáři, odběratelé, zákazníci, spotřebitelé stále zůstává maximální ostražitost při nákupu kabelářských výrobků. Nepodceňujte elektrické ani mechanické parametry kabelů a spolehněte se proto na tradiční, seriózní a osvědčené dodavatele s řádným certifikátem a s výrobkem vyžadujte Prohlášení výrobce o shodě.

Přeji sobě i vám, abyste se s nekvalitními výrobky setkávali nadále zcela mizivě.

Ing. Miroslav Trojan 

Jak se Vám tento článek líbil?
(23)
(0)
Odeslat