Vstupom do Európskej únie sa naše štáty – Česká aj Slovenská republika stali súčasťou veľkého priestoru s voľným pohybom nielen osôb, ale aj tovaru. To zo sebou prinieslo nielen pozitíva vo forme konkurencie a veľkej možnosti výberu v celom sortimente výrobkov, čo musí každý spotrebiteľ vnímať pozitívne, ale aj zmeny v garancii kvality, životnosti a funkčnosti výrobkov, ktoré sme roky poznali a nakupovali na našom trhu od domácich výrobcov. Podobne ako u iných komodít sa aj na trhu káblov vyskytujú v posledných rokoch aj nekvalitné káble a vodiče, ktoré vzhľadom aj popisom pripomínajú známe a roky používané výrobky ale technicky nespĺňajú požadované parametre a aj pri ich korektnom použití môžu byť v lepšom prípade iba nefunkčné, v horšom až nebezpečné. Asociácia výrobcov káblov a vodičov ČR a SR (AVK) ako profesné združenie sa už dlhodobo aktívne angažuje v ochrane trhu pred nekvalitnými káblami a pri riešení odborných otázok pri výbere káblov a vodičov. Jednou z aktivít AVK je aj účasť na tvorbe technických noriem a predpisov v oblasti káblov, kde predovšetkým domáce ČSN a STN dokážu vrátiť na naše trhy káble, ktoré bezpečne slúžia v našich domácnostiach niekoľko desiatok rokov. Jedným z takýchto výrobkov sú aj inštalačné PVC káble pre menovité napätie AC U0/U 450/750 V.

Po Českej republike, kde platí technická norma ČSN 34 7411 od roku 2014 sa nám podarilo presadiť jej prevzatie na Slovensku pod označením STN 34 7413 s účinnosťou od 1.1.2016 a je v nej kladený dôraz najmä nasprávnu konštrukciu bežných inštalačných káblov, teda dodržiavanie rozmerov Cu vodičov, hrúbok PVC izolácie aplášťa, ich mechanických vlastností a samozrejme vlastností elektrických. Káble sú odolné proti šíreniu plameňapodľa STN EN 60332-1-2 (Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Postup pre 1 kW zmiešaný plameň). Trieda reakcie na oheň klasifikovaná podľa nariadenia Európskej komisie 2006/751 / EC musí byť Eca.Norma zahŕňa káble kruhového prierezu (CYKY) aj tzv. ploché káble (CYKYLo) s medeným plným jadrom a PVC izoláciou.

Káble sú v závislosti od typu určené pre silové elektrické inštalácie pre pevné uloženie do zeme, doomietky a na povrchové montáže do rôznych káblových nosných systémov. Norma má zabezpečiť, aby na trhu boli len také výrobky, ktoré spĺňajú kvalitatívne a technické požiadavky obvyklé v ČR a SR. Preto odporúčame pri nákupe PVC inštalačných káblov v ČR alebo SR hľadať v popise na plášti kábla okrem bežne udávanej konštrukcie káblov aj označenie normy ČSN 34 7411 :2014, prípadne alternatívne STN 34 7413 : 2016, ktoré by mali byť garanciou kvality CYKY káblov alebo aspoň návodom na overenie parametrov káblov pri zneužití tohto značenia a cesta, ako si vymôcť náhradu škody od neserióznych výrobcov alebo predajcov.

J. Sulová, M. Daniš, VUKI a.s. Bratislava

Jak se Vám tento článek líbil?
(4)
(1)
Odeslat