Dlouhodobě a pečlivě sledujeme kvalitu kabelů a vodičů všech výrobců a také importérů na trh v Česku a na Slovensku. Kvalita kabelů a vodičů se trvale zhoršuje, což naši asociaci nemůže nechat nečinně přihlížet tomuto vývoji. Právě pro vás máme výsledky dvouletého zkoumání výrobků rumunské společnosti Romcab S.A.

Upozorňujeme vás, že některé běžné CYKY menších průřezů, dodávané na trhy v ČR a SR společností Romcab S.A. (sídlící ve městě Tîrgu-Mureș, Rumunsko), nesplňují základní elektrické parametry požadované technickou normou. Potenciálně vámi zakoupené produkty nemusí tedy plnit spolehlivě svoji funkci, kterou od nich očekáváte.

Výrobce Romcab S.A. byl prostřednictvím naší AVK písemně informován o opakovaných zásadních neshodách na jeho výrobcích, které jsme vícekrát prověřovali v horizontu několika měsíců, a měření AVK rovněž potvrdila svými nezávislými zkouškami také externí akreditovaní zkušebna.

Romcab S.A. uvádí spotřebitele v omyl

AVK také upozorňuje, že vydaná Prohlášení o vlastnostech (tzv. DoP) na skupinu výrobků CYKY a AYKY jsou ze strany Romcab S.A. vydána neoprávněně, protože nebyly uskutečněny všechny nezbytné zkoušky předepsané autorizovaným orgánem. Tímto aktem uvádí Romcab S.A. své distributory na českém a slovenském trhu v omyl a následně se dostává ke koncovým uživatelům výrobek bez patřičného oprávnění, a tudíž s nezaručenou kvalitou. I v tomto případě byl výrobce Romcab S.A. informován a vyzván pro zjednání nápravy.

Dotčené kabely již v distribuční síti v ČR a SR a mnohde zabudované ve stavbách i jiných aplikacích všech druhů. Nezbývá nám proto nic jiného než všechny uživatele, distributory, instalační firmy i koncové spotřebitele upozornit na výše uvedeného nekvalitního výrobce a se vší vážností jim doporučit, aby velmi pečlivě sledovali, jaký výrobek kupují.

Výrobce nejsnáze identifikujete na jednoznačném potisku přímo na kabelu nebo průvodním štítku dodávaném k vámi zakoupenému produktu.

Máte podezření? Kontaktujte nás!

Slibujeme vám, že AVK bude i nadále systematicky sledovat kvalitu kabelů a vodičů dodávaných na trhy v ČR a SR v legitimní snaze ochránit všechny účastníky trhu před nekvalitními výrobky vedoucí k ohrožení zdraví a majetku. Pokud i vy narazíte ve své praxi na nekvalitní výrobek, nebo budete mít podezření na nedodržení některých technických a environmentálních parametrů, případně porušení etických hodnot v chování dodavatelů, neváhejte nás kontaktovat. Vašimi podněty se budeme seriózně zabývat ve spolupráci s partnerskými organizacemi a rovněž s exekutivními orgány ČR a SR.

říjen 2018
Miroslav Trojan
předseda AVK

Jak se Vám tento článek líbil?
(1)
(1)
Odeslat