Pravidelní čtenáři a zákazníci z oboru jistě zaznamenali dříve spolupráci naší národní asociace AVK s ECBL v Bruselu. Na společné konferenci koncem května 2018 došlo k dalšímu rozvoji této spolupráce, ze které koncepčně, dlouhodobě a systematicky těží evropský kabelářský business. Vždyť – pro vaši zajímavost – velikost kabelářského trhu představovala v roce 2017 hodnotu 24,9 bn EUR a to již přece stojí za pozornost a pochopení vývoje!

Za zmínku stojí také informace o chystaném projektu masivního rozvoje digitální sítě EU či Jednotné energetické sítě EU. Pro oba projekty Evropská komise nyní schvaluje zdroje financí v připravovaném rozpočtu a vedle podpory hospodářství jednotlivých členských států EU bude dosaženo také výrazného poklesu tvorby CO2 samozřejmě s pozitivním environmentálním dopadem na celou naši planetu.

Významným bodem při jednání byla rovněž kampaň směřující k výraznému posílení dohledu nad kvalitou kabelů a vodičů umisťovaných na trh tak, aby byli mnohem více ochráněni všichni zákazníci. ECBL spolu s AVK hledají oporu AVK se v kontrole kvality kabelů dlouhodobě angažuje a my budeme vás informovat v Aktualitách webu AVK o pokračujících jednáních s národními autorizovanými institucemi a exekutivními orgány jako jsou SOI v SR a ČOI v ČR. Jsem rovněž přesvědčen že aktivní činnost expertů AVK přispívá společně s ostatními odborníky ECBL k efektivní spolupráci a cílevědomému rozvoji technických norem, které jsou následně využívány na trhu v Evropě i ve světě.

Závěrem vám všem chci poděkovat za odezvy na naše informace a vyzvat vás k přečtení informací na internetových stránkách AVK www.vyrobcikabelu.cz nebo www.vyrobcoviakablov.sk.

Miroslav Trojan,
předseda AVK
červen 2018

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat