Jaké je poučení pro trh v České republice a Slovenské republice?

Obrovské stahování kabelů, jenž ovlivnilo 40 000 domů a obchodů a stálo odhadem 80 miliónů australských dolarů (1.521.600.000 Kč), zaplavilo titulky novin v loňském roce v Austrálii. Distribuční firma prodávající nebezpečné kabely byla v likvidaci a vůči jejímu vlastníkovi bylo zahájeno trestní stíhání. Byla ustanovena doposud největší krizová skupina pro řešení 2500 mil (4.023 km) potencionálně nebezpečných kabelů distribuovaných v 5 státech, dříve, než způsobí požár nebo zkrat. Krizová skupina se sestávala z 21 spotřebitelských organizací a dozorových orgánů.

Stahované silové kabely, určené pro bytovou výstavbu, byly vyrobeny v Číně, dovezeny společností Infinity Cable Co Pty Ltd a skládaly se z různých průřezů a počtů žil. Tyto kabely byly prodávány pod značkou ‚Infinity‘ a ‚Olsent‘. Zkoušky potvrzující nesplnění požadavků na stárnutí dle elektrických bezpečnostních norem provedla organizace NSW Fair Trading. Izolace a plášť se stávají křehkými během krátkého období a popraskání při manipulaci způsobí odkrytí mědi a následně může způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.

Během let 2010–2013 byly kabely prodány přes největší obchody a velkoobchody s technickým vybavením a elektrickým zbožím jiným obchodům. Toto stahování zanechalo prodejcům značek ‚Infinity‘ a ‚Olsent‘ účet za stahování kabelů v hodnotě miliónů australských dolarů, elektroinstalatéři měli velký úkol nahradit dotčené kabely z domácností a obchodů.

Kabely byly dodány distributorům s dokumentací, že výrobky splňují australské normy, ale následným testováním bylo zjištěno, že toto není pravda. Jeremy (ředitel certifikační organizace BASEC) pokračuje: „Je obecně chybně chápáno, že kabely splňují normy, protože dodavatel toto tvrdí vytištěním čísla normy na kabely. Naše zpráva pro velkoobchody a elektroinstalatéry je, aby vždy hledali značení na kabelech, které vás ujistí, že kabely byly testovány a schváleny nezávislou zkušebnou.”

Zkrácený výtah převzat ze serveru http://www.basec.org.uk/News/BASEC-News/Multi-million-Dollar-Cable-Recall-in-Australia-Could-Happen-Here, jenž byl uveřejněný 23.9.2014.

Jaká je situace na trhu v Českérepublice a Slovenké republice u obdobných typů kabelů?

Uvádění kabelů na trh je řízeno legislativou z Evropské unie zejména 2006/95/EC – lowvoltagedirective (LVD), která je zohledněna v zákonu 22/1997, pokud je kabel určen na použití ve stavbě, musí rovněž splňovat stavební legislativou České republiky NV č. 163/2002 a dále požadavky na ekologické vlastnosti REACH a ROHS. U kabelů a vodičů určených pro použití ve stavbě je povinnost provádět u autorizované osoby počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku, autorizovaná osoba posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení.

Na Slovensku musí výrobce deklarovat, že výrobek je z hlediska legislativy EU (LVD) v souladu se zákonem č. 264/1999 Z.z. a pokud je kabel použit ve stavbě musí splňovat rovněž požadavky zákona č. 133/2015 o stavebních výrobcích a vyhlášky MDVRR SR č. 162/2003 a na základě těchto stavebních předpisů musí být povinně certifikován a výrobce musí vypracovat SK vyhlášení o vlastnostech. Dále kabely musí splňovat také požadavky na ekologické vlastnosti REACH a ROHS.

Problémem výrobců, kteří chtějí dodržovat normy a legislativu, je především v účinném vymáhání legislativy versus snahou velkoobchodů dosáhnou co nejnižší ceny. Bohužel z důvodu chybějícího efektivního dozoru na trhu, jenž by byl podpořen výraznými sankcemi – za porušení požadavků uvedených v normách, které okamžitě neohrožují životy a zdraví lidí, je možné předpokládat, že obdobné kabely mohou být instalovány v domech v České republice a Slovenské republice. Některým prodejcům a výrobcům se totiž stále vyplatí dodávat na trh nekvalitní výrobky, konkurovat takovým kabelům je pro výrobce, jenž dodržují nastavená pravidla, velmi obtížné.

Jakým způsobem tomuto zamezit? Česká republika a Slovenská republika se vstupem do Evropské unie zavázala k převzetí evropské legislativy (LVD) a byla nucena zrušit systém dozoru nad kvalitou výrobků na národní úrovni, který by byl mohl být v rozporu s omezováním volného pohybu zboží a služeb v unii. Tento systém byl původně nastavený Elektrotechnickým zkušebním ústavem s.p..Toto omezení kontroly kvality výrobků se nevztahuje na dobrovolnou certifikaci a kontrolu kvality, která není v rozporu s principy volného pohybu zboží a služeb – např. systém HAR. Pokud nyní výrobce nebo dovozce uvede na trh výrobek, případně si nechá certifikovat stavební výrobek, nikdo již nehlídá, zda se na trh dodává výrobek ve stejné kvalitě, jako byl uveden na trh nebo jako byl certifikovaný.

Státy jako Německo, Velká Británie, Holandsko a další musí také dodržovat legislativu EU, ale z důvodu vyšší vyspělosti trhu se zákazníci naučili „vyžadovat“ mít na výrobcích symboly dobrovolných certifikačních organizací, které jsou zárukou, že kvalita kabelů je dozorována nezávislou organizací a zákazníci, jenž si koupili kabely, vědí, že si kupují kvalitní výrobky. Dobrovolné dozorové orgány ze zahraničí pravidelně a často navštěvují výrobní závody v CZ a SK, které jsou členem Asociace výrobců kabelů České republiky a Slovenské republiky (AVK).

Inspekce dobrovolných dozorových orgánů jako VDE (Německo), Dekra (Holandsko), BASEC (Velká Británie) ve výrobních závodech je vždy spojená s odběrem vzorků kabelů z výroby nebo skladů, na které bylo propůjčeno právo používat značku dobrovolné certifikační organizace. Dobrovolná certifikace pro výrobce znamená další finanční náklady a může vést, v případě nedodržení požadovaných podmínek na kvalitu výrobku, ke ztrátě práva používat ochrannou značku certifikační organizace nebo až ke stahování výrobků z trhu. Navíc některé dozorové orgány provádějí neohlášené inspekce výrobních zařízení a odběry kabelů z trhu.

Změnit chování zákazníků, kteří jsou u nás orientováni na cenu, je běh na dlouhou trať a situace se většinou změní, až nastane opravdu velký průšvih. K prevenci podobných situací by mohly přispět požadavky pojišťoven na použití kabelů v bytové výstavbě, jenž jsou dozorovány nezávislým orgánem nebo zvýhodněním pojištěnců, jenž takové kabely při stavbě použili.

Příklad struktury ceny kabelu CYKY distribuovaném na Slovenském trhu, jenž měl vyšší činný odpor vodiče (obsahoval méně mědi) než požaduje norma.

Zákazníkům proto doporučujeme neorientovat se při nákupu kabelů jenom podle ceny, ale kupovat kabely a vodiče od zavedených výrobců, protože ověřování kabelů nezávislou dozorovou organizací není dostatečné a efektivní. Členové Asociace výrobců kabelů ČR a SR se zavázali, že pravidla stanovená legislativou a normami budou dodržovat.

Proto přísloví: „Nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci” nebo „Levně koupeno, dvakrát koupeno” platí stále a to i na trhu s kabely v České republice a Slovenské republice.

Asociace výrobců kabelů
České a Slovenské republiky

Jak se Vám tento článek líbil?
(0)
(0)
Odeslat